Euroagentuurid soovitavad süstlanakatumise raviks seitsmikrelva

Один из способов употребления амфетамина

FOTO: Ove Maidla

Kaks suurt euroliidu agentuuri kutsuvad ühisavalduses riike üles ühendama süstivate narkomaanide seas levivate nakkushaiguste vastu võitlemisel seitset «relva».

Euroopa Narkoseirekeskus (EMCDDA) ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) kutsuvad riike muuhulgas üles jagama rohkem süstimisvahendeid, narkomaane testima, vaktsineerima ning ravile saatma.

Organisatsioonid rõhutavad, et parima tulemuse saavutamiseks tuleb kasutada kõiki seitset lahendust korraga ning soovitatavalt samas kohas.

«Vere kaudu edasikanduvad nakkused võivad narkootikume süstivate inimeste seas väga kiiresti levida, mis omakorda toob kaasa kõrged ravikulud, tootlikkuse languse ja inimkannatused,» rääkis narkoseirekeskuse direktor Wolfgang Götz, rõhutades ennetamise tähtsust.

Tema sõnul ei ole kõik Euroopa riigid veel kõigi nende seitsme vahendi tõhusa kasutamiseni jõudnud.

Terviknägemus on kokku pandud erinevate riikide, sealhulgas Eesti, kogemusi analüüsides. Näiteks toovad raporti koostajad positiivse näitena välja, kuidas Tallinnas intensiivistati eelmisel kümnendil süstlavahetust ning seeläbi õnnestus vähendada oluliselt HIVsse nakatumist.

Seitse väljapakutud sekkumist on järgmised:

SÜSTIMISVAHENDID: tagada ennetamist, kahjude vähendamist, nõustamist ja ravi hõlmavate mitmeosaliste programmide osana puhaste süstimisevahendite, sealhulgas steriilsete nõelte ja süstalde tasuta kättesaadavus.

VAKTSINEERIMINE: pakkuda vaktsineerimist nende nakkuste vastu, nt A- ja B-hepatiit, teetanus ja gripp, mille jaoks on olemas tõhusad vaktsiinid. HIV-nakkuse korral on soovitatav kasutada ka pneumokokivaktsiini, sest neil on suur risk kopsupõletikku nakatuda.

NARKOSÕLTUVUSE RAVI: tagada juurdepääs ravile, eelkõige opioiditarbijate asendusravi.

TESTIMINE: kindlustada juurdepääs HIVi, C- ja B-hepatiidi ning muude nakkuste, sealhulgas tuberkuloosi testimisele ja tagada sellele järgnev ravi.

NAKKUSHAIGUSTE RAVI: pakkuda HIVi, B- või C-hepatiiti nakatunutele kliiniliselt näidustatud viirusvastast ravi. Tuberkuloosiravi on soovitatav aktiivsete haigusjuhtude korral, latentsete haigusjuhtude korral tuleks kaaluda profülaktilist ravi.

TERVISE EDENDAMINE: seada terviseedenduses esikohale ohutum narkootikumide tarbimine ja seksuaalkäitumine, et inimesed võiksid ise paremini oma tervist kontrollida ja seda parandada.

TEENUSTE SUUNATUD OSUTAMINE: osutada vastavalt kasutajate vajadustele ja kohalikele tingimustele mitmesuguseid teenuseid, näiteks narkoravi, kahjude vähendamist, nõustamist, testimist ja teistele tervishoiu teenustele suunamist.
 

Populaarne

Tagasi üles