Uurimus: melanoomi varajane avastamine aitaks kokku hoida miljoneid

Melanoomi test.

FOTO: Toni Läänesalu

Melanoomi varajane diagnoosimine aitaks säästa miljoneid eurosid ravikuludelt, sest siis on seda palju lihtsam ravida ja kulud on väiksemad.

Kui melanoom avastatakse varases faasis, on ellujäämise tõenäosus 90-100%, kuid väga hilisel avastamisel on see alla 40 protsenti, vahendas TTÜ Lisbeth Neevitsa magistritööd.

Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogia eriala magistritöös analüüsiti, kui suured on haigekassa ravikulud erinevate melanoomi avastamise faaside võrdluses ja milline mõju on varajase avastamise suurendamisel. Kokku analüüsiti 5830 patsiendi anonümiseeritud andmeid, kellest 4652 olid varajase ja 1178 hilise avastamise grupis.

Uuring tõi välja, et naistel on varakult avastatud melanoomide osakaal suurem kui meestel. Kuludest võeti vaatluse alla vaid haigekassa ravikulud, näiteks uuringud ja protseduurid, kompleksteenused, voodipäevatasud ja kirurgia. Kokku oli neid kulusid üle 15 miljoni euro 11 aasta jooksul. Vaatluse alt jäid välja käsimüügiravimite ja töövõimetusega seotud kulud.

Varase ja hilise avastamise vahel tuleb välja küllalt suur erinevus: varasel avastamisel on aasta keskmised ravikulud 594 eurot inimese kohta ja hilisel avastamisel 2099 eurot. See tähendab, et varase avastamise puhul on ravikulud ligi 4 korda väiksemad.

Kui melanoomi varajane avastamine suureneks Eestis näiteks 10 protsenti, siis WHAT IF analüüsi kohaselt hoiaks sellega kokku 3,5 miljonit eurot haigekassa ravikulusid. Varase avastamise kasv vaid ühe protsendi võrra tooks aga 350 000 eurot kokkuhoidu.