Terviseamet: MMS on ehe näide kosmeetikatoote rängast väärkasutusest

Viimaste aastate ohtlikuimaks ebaraviks kasutatavaks tooteks on olnud MMS.

FOTO: Mineralgarden.org

Terviseamet tuletab meelde, et mistahes toodete väärkasutamine võib ohustada kasutaja tervist, väärkasutamisele õhutamine on aga rahvaterviseseadusega keelatud.

Terviseametini on jõudnud mitmeid päringuid, kus palutakse selgitust toodetes leiduvate ainete ja nende kasutamise suhtes viisidel, mis pole kooskõlas toote tootja ja levitaja algsete eesmärkidega.

Kõige kõnekam näide on viimasel ajal palju tähelepanu saanud MMS, mida müüakse kui mineraalset suuloputusvahendit, mis omakorda on registreeritud kosmeetikatootena, aga mida kinnistes internetifoorumites õhutatakse kasutama ravivahendina. Kosmeetikatootena müüdava preparaadi juures on kasutamisõpetuses muuhulgas lause: mitte alla neelata.

Mõned toote propageerijad on inimeste eksitamiseks toonud välja näitena ühe aine, s.o. naatriumkloriti (NAClO₂) kasutamise meditsiiniseadmena registreeritud Optrex’i niisutavates silmatilgates, püüdes seeläbi esitada ainet meditsiinis aktsepteeritava ja ohutuna.

Terviseameti meditsiiniseadmete osakonna juhataja Tagne Ratassepp selgitab: «See, et ainet kasutatakse meditsiiniseadmes, ei tähenda seda, et aine on ohutu – see tähendab, et tema ohud on kontrollitud vastavalt kasutusvaldkonnale ja manustamisviisile. Toote jääkohud on kirjeldatud kasutusjuhendis ja kasutajale teada. Seadmete ohutus lähtub alati põhimõttest, et saadav kasu on suurem kui saadav kahju.»

Ratassepp lisas, et sama aine kontsentratsioonid ja kasutusviisid, mida soovitatakse alternatiivsete kanalite kaudu kergeusklikele, ei ole kontrollitud ja seepärast võib sama aine kasutamisel kasu asemel kaasneda pöördumatu kahju.

Terviseamet palub iga ostetud toote puhul lugeda alati toote infolehte ja kasutada iga toodet ainult selleks ettenähtud otstarbeks.

Juhul kui te ise või teie lähedased on teadmatusest või eksperimendi soovist kasutanud mõnda toodet teisiti, siis mürgistuse kahtluse või mürgistuse korral saab alati nõu küsida terviseameti mürgistuse infoliinilt 16 662. Helistamine on anonüümne, kõnedele vastatakse ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel.

Populaarne

Tagasi üles