Aasta teises pooles juhtus enim tööõnnetusi kaubanduses ja metallitööstuses

Metallitööstus.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Käesoleva aasta kolmandas kvartalis juhtus enim tööõnnetusi hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtetes ning töötleva tööstuse tegevusaladest metallitööstuses, selgus tööinspektsiooni töökeskkonna ülevaatest.


Võrreldes 2010. aasta sama perioodiga on tööõnnetuste arv enim tõusnud majutuse ja toitlustuse alal (20 õnnetuse võrra) ning keemiatoodete tootmise sektoris (11 võrra). Vähem kui mullu samal ajal registreeriti tööõnnetusi avaliku halduse tegevusalas (19 võrra vähem) ning mööblitootmises (15 võrra vähem). Teistes sektorites on õnnetuste arv jäänud suhteliselt samale tasemele.

Tööõnnetuste arv kasvanud ligi 15 protsenti

III kvartalis teatati tööinspektsioonile 866 tööõnnetusest, millest 691 olid kerged ning
169 raske kehavigastusega lõppenud tööõnnetused. Surmaga lõppes kuus: kolm ehituses ning üks põllumajanduses, keemiatööstuses ja kaubanduses.

Käesoleva aasta üheksa kuu jooksul on toimunud 2727 tööõnnetust, mis on 358 võrra rohkem, kui mullu samal perioodil. Võrreldes 2010. aasta üheksa kuuga on tööõnnetuste arv kasvanud ligi 15 protsenti.

«Käesoleva aasta üheksa kuu jooksul toimunud tööõnnetuste arvu kasvu võib ühelt poolt mõjutada taastuv majandusolukord, kus on hakatud tööle võtma uusi töötajaid, kellel puudub kas vajalik väljaõpe või juhendamine,» selgitas tööinspektsiooni analüütik Krista Vaikmets.

«Teiselt poolt võib aga ka ettevõtetes olla kasvanud tööintensiivsus, kusjuures uusi töötajaid ei ole lisaks palgatud ning olemasolevad töötajad on sunnitud töötama nii-öelda mitme eest,» lisas ta.

Töövaidluste arv kahanenud

Töövaidluskomisjonidele esitati III kvartalis kokku 625 avaldust, mis oli 23 protsenti ehk ligi 200 avalduse võrra vähem, kui mullu samal ajal.

Valdava osa avaldustest esitasid töötajad: nimelt 548 avaldust, mis sisaldasid kokku 858 erinevat nõuet. Iga teine avaldus sisaldas töötamise ajal maksmata töötasu nõuet ning iga kolmas avaldus lõpparvega seotud nõudeid.

Tööandjatelt laekus III kvartalis kokku 77 avaldust. Neist iga kolmas sisaldas nõuet tunnistada tühiseks töölepingu töötajapoolne ülesütlemine või nõuet töötaja poolt enne etteteatamise tähtaja möödumist omavoliliselt töölt lahkumise hüvitamiseks.

Järelevalve

Töötervishoiu ja tööohutusalase järelevalve läbiviimiseks külastas tööinspektsioon III kvartalis 894 ettevõtet, töösuhetealast järelevalvet viidi läbi 182 ettevõttes. Järelevalvetöö käigus leiti kokku 3560 rikkumist.

Sealhulgas töötervishoiu ja tööohutuse vallas tuvastati 2992 rikkumist erinevate õigusaktide suhtes. Igas kolmandas ettevõttes puudus või vajas täiendamist töökeskkonna riskianalüüs (212 ettevõttes). Ligikaudu sama paljudes ettevõtetes ei olnud läbi viidud töötajate esma- või täiendjuhendamist (190 ettevõttes).

Lisaks tuvastati kontrollimiste käigus kokku 331 töölepinguseadusest tulenevat töösuhetealast rikkumist ning 237 rikkumist seoses sõidukijuhtide töö-ja puhkeajaga.