Tervishoiutöötajad said tänavu märkimisväärselt palgalisa

FOTO: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Scanpix

Tervishoiutöötajate tunnipalk suurenes tänavu märtsis aasta varasemaga võrreldes keskmiselt 10–20 protsenti, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervishoiutöötajate palgauuringust. Viimati oli sarnast tunnipalga kasvu näha viis aastat tagasi.

Osalise ja täistööajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta oli tänavu märtsis 13,66 eurot, mis on 13,5 protsenti enam kui aasta varem. Hambaarstide tunnipalk kasvas 19,2 protsenti 18,49 eurole. Õendustöötajate ja hooldajate keskmine brutopalk ilma lisatasudeta oli vastavalt 6,69 ja 3,9 eurot tunnis, kasv võrreldes eelmise aastaga vastavalt 12,7 ja 10,2 protsenti.

Arstide brutotunnipalk koos lisatasudega oli 15,32 eurot ja hambaarstidel 19,34 eurot, kasv võrreldes mullusega vastavalt 14,9 ja 18,4 protsenti. Õendustöötajate tunnipalk koos lisatasudega oli 7,48 eurot, kasvades aastaga 15,5 protsenti ning hooldajatel 4,53 eurot, kasvades aastaga 14,2 protsenti.

Vastavalt tervishoiutöötajate kollektiivlepingule kehtis märtsis arstide tunnitasu alammäär 10,53 eurot ja eriarstidel 10,9 eurot. Eriarsti tunnitasu alammäär kehtib eriarstina registreeritud arstile, kes osutab eriarstiabi, üldarstiabi või kiirabi. Arsti tunnitasu alammäär kehtib arsti kvalifikatsiooni nõudval ametikohal töötavale isikule (abiarstid, erialase spetsialiseerumiseta arstid, arst-residendid). Tunnitasu alammäär õdedel, ämmaemandatel ja tervishoiu tugispetsialistidel oli 6,03 eurot, kiirabitehnikutel 5,13, EMO tehnikutel 5,43 eurot ning hooldajatel 3,7 eurot.

Kuigi enamikel tervishoiutöötajatel ületab tunnipalk kollektiivlepingus ettenähtut ning võrreldes eelmise aastaga on alla alammäära tasustatud ametikohtade arv langenud, on siiski töötajaid, kelle tasu veel jääb alla kehtestatud alammäära. Eriarstide hulgas on neid 12 protsenti, õendustöötajatest moodustavad nad üheksa ja hooldajatest kaks protsenti. Ligi pooled alla alammäära tasustatud eriarstidest töötavad perearstiabiasutustes. Siinkohal tuleb arvestada, et erasektoris on võimalus võtta välja dividende ja saada nii lisatulu.

Tervishoiutöötajate kuupalga kasv oli tunnipalga kasvust mõnevõrra väiksem. See tuleneb märtsikuu töötundide arvu erinevusest – kui 2017. aasta märtsis oli normtöötunde 184, siis tänavu vaid 168. Arstide kuupalk koos kõigi lisatasudega oli 2696 eurot, õendustöötajatel 1354 ning hooldajatel 853 eurot, aastane kasv vastavalt 6,3, 8,4 ja 7,4 protsenti.

Vaatamata sellele, et tervishoiutöötajate palk tänavu jõudsalt kasvas, ei küüni see põhjanaabrite palgatasemeni. Soome statistikaameti andmetel oli arstide kuupalk seal 2017. aastal 6874 eurot ja õendustöötajatel 2942 eurot.

Eesti keskmine palk tänavu I kvartalis oli 1242 eurot, kasvades aastaga 7,7 protsenti. Arstide palk on riigi keskmisest ligi 2,2 korda kõrgem. Õendustöötajate palk ületas riigi keskmist üheksa protsenti ja hooldajate tasu moodustas riigi keskmisest palgast 69 protsenti.

Tervishoiutöötajate palgauuringut viib TAI läbi iga aasta märtsis.