Tervisenõu: milline näeb välja depressiooni ravi?

Depressioon.

FOTO: Mitar Gavric / PantherMedia / Scanpix

Depressiooni ravi peamine eesmärk on täielikult sümptomitest vabanemine, mis näeb parimal juhul ette mitme ravimeetodi kombineerimise.

Depressiooni ravimeetoditest teeb Med24-s ülevaate Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatria eriala resident Joanna Liivak:

Kuna efektiivne depressiooni ravi sõltub eelkõige kiirest diagnoosi püstitamisest ning õigeaegsest raviga alustamisest, siis peaks esmane ravikäsitlus algama esmatasandil ja kuuluma perearsti pädevusalasse. Kerge depressiooni maandamiseks võib piisata elustiilinõustamisest (regulaarne füüsiline aktiivsus, unehügieeni hoidmine, toitumisalased muudatused) ning patsiendi seisundi hoolikast jälgimisest, samuti psühhoteraapiast. Kerge depressiooni puhul on kohene medikamentoosne ravi näidustatud vaid juhul, kui anamneesis esineb varasem mõõdukas või raske depressiivne episood, depressiivsed sümptomid on püsinud pikema aja vältel (tüüpiliselt vähemalt kaks aastat) või varasemad sekkumised on olnud ebaefektiivsed.

Psühhoteraapia esmavalik on kognitiiv-käitumisteraapia (KKT), mis on näidanud raviefektiivsust metaanalüüsides 51–87 protsendil võrreldes kontrollitud randomiseeritud grupiga. Mõõduka ja raskema depressiooni korral peaks alustama ka medikamentoosse raviga, kuid see on alati tõhusam kombineerituna psühhoteraapiaga.

Kohest eriarsti juurde suunamist peaks kaaluma järgmistel juhtudel:

  • Paranemine puudub kahe või enama ravimi adekvaatse annuse ja pikkusega ravikuuri järel.
  • Kaks või enam toimetulekuraskustega depressiooniepisoodi viimase aasta jooksul.
  • Bipolaarse või isiksushäire kahtlus.
  • Püsivad suitsiidimõtted.
  • Psühhootiliste sümptomide lisandumine.
  • Kaasuv uimasti- või alkoholitarvitamine.

Tänapäeval on peamine ravieesmärk sajaprotsendiline sümptomaatika kadumine ehk remissioon, mille korral patsientidel puuduvad kaebused. Kui remissioon saavutatakse vähemalt kuueks kuuks, loetakse seda paranemiseks. Remissioon saavutatakse aga agressiivse ja viivitamatu raviga alustamise korral, soovitatavalt 6–12 nädala jooksul sümptomide tekkest ning pärast antidepressandi korduvat vahetamist. 

Esmavalikuna on soovitatud selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-tüüpi antidepressandid), milleks on tsitalopraam, estsitalopraam, fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin ja fluvoksamiin, edasi serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid (SNRI) ning noradrenaliini ja dopamiini tagasihaarde inhibiitorid (NDRI).

Uuematest ravimeetoditest tasuks välja tuua ketamiini (NMDA retseptori antagonist), mis on näidustatud kasutamiseks ravimresistentse depressiooni korral ning mille puhul on tõendatud kiiret antidepressiivset toimet tundidega (72 tunni jooksul).

Loe pikemalt Med24 portaalist.

Populaarne

Tagasi üles