N, 28.09.2023

OTSE: kas liider või mahajääja? Eesti tervishoid ja rinnavähiravi võrdluses Euroopaga

Maiken Mägi
, vanemtoimetaja
Facebook
Comments

Tänane tervishoiusüsteem ei vasta tuleviku vajadustele Eestis ega paljudes Euroopa riikides. Selleks, et tervishoiusüsteemid oleksid elujõulised ja et saaksime hakkama ka aastate pärast, on vaja muudatusi. Mis on aga suurimad vajakajäämised ja kellelt võtta eeskuju? 

30. jaanuaril toimub Tallinnas Riigikogu Komandandi majas kell 11–13 seminar, kus vaadeldakse Eesti tervishoiu hetkeolukorda Euroopa riikide võrdluses, tuginedes veebikeskkonna FutureProofing Healthcare: The Sustainability Index tutvustamisele ja analüüsile.

FutureProofing Healthcare Sustainability indeksi tulemustest räägivad:

  • Andres Võrk, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütik;
  • Bogi Eliasen Kopenhaageni tuleviku-uuringute instituudist, FutureProofing Healthcare Index'i panelist.

FutureProofing Healthcare indeks põhineb 2400 ühendatud andmepunktil, mis pärinevad 83 avalikust tervishoiu andmebaasist (WHO, OECD, Eurostat) ja hõlmavad kõiki EL liikmesriike. Indeksi abil saab tervikliku ja faktidel põhineva pildi tänapäeva tervishoiusüsteemidest. See aitab ülevaatlikult kirjeldada tervishoiu jätkusuutlikkust nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil. Indeks keskendub edaspidi igal aastal ühele teemale , tänavu saab andmebaasist andmeid rinnavähi ravi hetkeseisu kohta.

«Tegemist on väga mahuka riikidevahelise võrdlusega, kus tervishoiu elujõulisust käsitletakse viies dimensioonis: tervishoiuteenuste kättesaadavus, innovatsioon tervishoius, rahvastiku tervise tase, tervishoiu kvaliteet ja tervishoiusüsteemi vastupanuvõime. Eesti näitajad võrreldes teiste Euroopa riikidega on kahjuks sageli kesised,» nentis Andres Võrk.

«Meil on madal rahuolu tervishoiuteenuste üldise kättesaadavusega, suured erinevused sissetulekurühmade vahel tervises ning väga kesised innovatsiooninäitajad tervishoius. Samas pakutakse mitmes valdkonnas Eestis tipptasemel ravi,» lisas ta.

Ajakava:

  • 11.15 Tervitussõnad Marianne Mikkolt ja sissejuhatus moderaator Johannes Trallalt
  • 11.30–12.00 «Future proofing health with data» (inglise keeles) - Bogi Eliasen, FPHI panelist
  • 12.00–12.45 «Tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkuse hindamise metoodika ja ettepanekud Eesti tervishoiupoliitikale» - Andres Võrk, Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut, analüütik
  • 12.45–13.00 Küsimused

FutureProofing Healthcare Sustainability Indexi koostamist juhtis sõltumatu ekspertide paneel Euroopast, indeksi loomist toetas tervishoiuettevõte Roche.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles