EL toetab Tervise Arengu Instituuti viie miljoniga

Tervise Arengu Instituut (TAI) saab personaalmeditsiini projektiga seotud IT-lahenduste arendamiseks järgmisel neljal aastal toetust viis miljonit eurot.

FOTO: Caro / Teschner / Caro / Teschner

Euroopa Regionaalarengu Fond kinnitas toetuse andmise tingimused, millega Tervise Arengu Instituut (TAI) saab personaalmeditsiini projektiga seotud IT-lahenduste arendamiseks järgmisel neljal aastal toetust viis miljonit eurot. 

Töö- ja terviseministri Riina Sikkuti sõnul on projekt tihendalt seotud geeniproovide võtmisega. «Eesti inimesed on juba väga tublilt oma geeniproove andnud. Varasematel aastatel kogutud 52 000 proovile lisandus eelmisel aastal 105 000 geeniproovi ja selle aastaga on kogutud neid juba 13 000,» rääkis Sikkut. Kokku on lähenetud juba viiendikule elanikkonnast ning nüüd on küsimus selles, et kuidas seda infot kasutada ja kuidas seda inimestele tagasi sidestada.

Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastatav IT-lahendus viiakse ellu etapiviisiliselt. «Üks puudutab näiteks ravimite koostoime andmebaasi ja sinna ka geeniinfo lisamist, et inimesele välja kirjutatud retsept, puudutagu see siis näiteks südameravimeid või depressiooniravimeid, oleks ravim, mis temale sobib ja tema geeniinfot arvestaks. Ja et ka ravimi annus oleks selline, mis ei ole keskmisele inimesele mõeldud, vaid on siis sellest suurem või väiksem, sõltuvalt tema organismi eripäradest,» selgitas Sikkut. 

Tema sõnul kätkeb projekt ka niinimetatud riskiskoore. See tähendab, et kui kogutud geeniinfo prognoosib inimesel mõne haiguse suurt riski, siis see teave oleks ka tervise infosüsteemis olemas ja arstid saaksid seda kasutada raviotsuste tegemisel.