Uuringus selgus, kui paljud Eesti elanikest on rahul arstiabiga

Paranenud on inimeste rahulolu arstiabi ja selle kättesaadavusega.

FOTO: PantherMedia/Scanpix

Üle poolte Eesti elanikest on rahul tervishoiuskorraldusega ja võrreldes varasemaga on oluliselt paranenud ka inimeste hinnang arstiabi kättesaadavusele, selgus haigekassa ja Kantar Emori poolt läbiviidud uuringust.

Arstiabi korralduse ja riikliku ravikindlustusega on rahul pea kuus Eesti elanikku kümnest ehk 58 protsenti.

Haigekassa juhi Rain Laane sõnul on see tulemus rahuldav. «Kõige rahulolevamad on tervishoiusüsteemiga noored, kes süsteemiga puutuvad kokku vähe, samas on rahulolu kõrgem ka üle 75-aastaste eakate seas, kes jällegi tervishoiuteenuseid kõige rohkem kasutavad,» selgitas Laane.

Möödunud aastal puutus ühel või teisel moel tervishoiuga kokku 96 protsenti kõikidest Eesti elanikest. Kõige sagedamini osteti retseptiravimeid – 78 protsenti elanikkonnast. 77 protsenti külastas perearsti või pereõde, 62 protsenti käis hambaarsti juures ja eriarsti vastuvõtul 51 protsenti. Mullu tervishoiuteenuseid kasutanud inimesed olid kõige rohkem rahul eriarstiabiga, 89 protsenti, ja perearstiabiga 87 protsenti.

Võrreldes varasemaga on oluliselt paranenud hinnang arstiabi kättesaadavusele – 52 protsenti Eesti elanikkonnast peab seda heaks või pigem heaks. Laane sõnul anti nii kõrgeid hinnanguid arstiabi kättesaadavusele viimati 2012. aastal. «Rahulolu arstiabi kättesaadavusega on kindlasti mõjutanud see, et tänu lisarahale oleme ravijärjekordi vähendanud näiteks lastearstide, kõrva-nina-kurguarstide, silmaarstide ja lastepsühhiaatrite vastuvõtule,» lisas ta.

Rahulolu eriarstiabi teenusega on püsinud stabiilselt kõrge ja pooled inimesed on eriarsti vastuvõtule pääsemise kiirusega rahul. Ligi pooled eriarsti külastanutest pääsesid vastuvõtule ühe kuu jooksul ning pooltel läks arsti juurde pääsemiseks enam kui üks kuu. Inimestest, kes ei olnud rahul eriarstiabiga, leidis 39 protsenti, et eriarstiabi kättesaadavus võiks olla parem.

70 protsenti inimestest said mullu oma perearsti või-õega nõu pidada hiljemalt kolme päeva jooksul. «Rahuloluküsitlusest ilmneb, et inimestel on ootus saada arsti ja õe vastuvõtule õhtusel ajal, mis parandab ka perearstiabi kättesaadavust,» selgitab Laane, lisades, et haigekassa maksab perearstidele tööajaväliste vastuvõttude eest ja neid tehti mullu ligi 7790 tunni jagu.

71 protsenti inimestest on järjekordade vältimiseks valmis arstiabi eest osaliselt ise maksma. Laane sõnul näitab uuring, et kõige rohkem ollakse valmis maksma eriarstiabi teenuste eest. «Kui kaks aastat tagasi oli see valmisolek 45 protsendi inimeste puhul, siis tänaseks on see tõusnud 64 protsendini,» kirjeldas ta tulemusi. Kasvanud on ka valmidus maksta hambaravi ja taastusravi protseduuride eest.

Uuringu kohaselt külastas möödunud aastal erakorralist meditsiiniosakonda (EMO) ligi viiendik ehk 23 protsenti Eesti inimestest. Peamise põhjusena, 86 protsendil juhtudest satuti EMO-sse ootamatu haigestumise või vigastuse tagajärjel. Keskmisest enam sattusid EMO-sse 15–24 aastased noored – 32 protsenti noortest.

Kasvanud on elanike teadlikkus tervishoius pakutavatest e-teenustest. Võrreldes 2015.aastaga on oluliselt tõusnud patsiendiportaali digilugu.ee tuntus, 49 protsendilt 70-le, kui ka selle külastamine. Uuringu näitab, et üha rohkem inimesi kasutab võimalust vaadata riigiportaalis eesti.ee oma ravimiretsepte, ravikindlustuse kehtivust ja erinevate hüvitiste maksmist. 

Haigekassa juhatuse esimehel on hea meel, et inimeste üldine teadlikkus sellest, kuidas elada tervislikult ja hoida ära erinevaid haigusi, on üsna heal tasemel. «Uuringust kohaselt teavad valdav enamus inimestest, et haigusi aitab ennetada tervislik ja aktiivne eluviis ja üle poole elanikkonnast peab siinjuures tähtsaks ka regulaarselt oma tervist kontrollida ja tasuta sõeluuringutest osa võtta. Loodan, et üha rohkem inimesi oma tervise heaks nendest teadmisest ka tegudeni jõuavad,» ütles Laane.

Uuringu eesmärk on iga aasta saada ülevaade Eesti elanike hinnangutest Eestis pakutavale arstiabile, ravikindlustusele ja tervishoiuteenuste kättesaadavusele. Samuti uuritakse, kui teadlikud on inimesed tervishoiu võimalustest ja haiguste ennetamisest. Uuring on kättesaadav haigekassa kodulehelt.