Naistearstid Ratasele: liberaalne abordipoliitika on naiste tervise ja elu tagamise vahend (24)

Paula Rõuk
, Terviseportaali reporter
Copy
Eesti Naistearstide Selts seisab jätkuvalt selle eest, et kõigil rasedatel ja sünnitajatel oleks õigus teha pereplaneerimise valikuid ilma riigi sekkumiseta.
Eesti Naistearstide Selts seisab jätkuvalt selle eest, et kõigil rasedatel ja sünnitajatel oleks õigus teha pereplaneerimise valikuid ilma riigi sekkumiseta. Foto: Robert Byron / PantherMedia / Robert Byron

Eesti naistearstide selts näeb abordi kättesaadavuse piiramises ohtu Eesti inimeste reproduktiivtervisele ja naiste õigustele oma tervise eest otsustada. 

Selts kirjutab oma avalikus pöördumises peaminister Jüri Ratasele, et Eestis on pärast iseseisvuse taastamist saavutatud seksuaal- ja reproduktiivtervise näitajad, mis on eeskujuks kogu maailmale. Seda näitab tehtud abortide vähesus kui HIV leviku langus. Liberaalne abordipoliitika on seltsi sõnul seksuaalhariduse ja teiste tervishoiuteenuste kättesaadavuse kõrval üks naise võimalus oma tervise eest otsustada.

Eesti naistearstide seltsi juhatuse avalik pöördumine  

Olles mures Eesti inimeste, eriti naiste seksuaal- ja reproduktiivõiguste pärast soovime öelda järgnevat:

Ajavahemikul 1992-2016 on nii abortide üldarv kui ka abortide arv 1000 viljakas eas naise kohta pidevalt ja märkimisväärselt vähenenud. Kui 1992. aastal teostati Eestis 25 803 aborti, siis 2017. aastal 4017. Kui 1992. aastal oli 1000 fertiilses eas naise kohta 69,6 aborti, siis 2017. aastal oli see näitaja 14,0. Vaid mõnes üksikus riigis, kus vastavaid andmeid kogutakse, on näitaja veel madalam, näiteks Soomes, Taanis, Norras, Islandil.

Väärib rõhutamist, et Eesti teismelised ja noored kasutavad kaitsevahendeid sagedamini kui enamik nende Euroopa eakaaslasi; teismeliste raseduste arv Eestis on viimase kümne aastaga läbi teinud kõige kiirema languse kogu maailmas, HIV levik teismeliste ja noorte seas on peatatud. Peamised edu võtmed on olnud kohustuslik kooli seksuaalharidus ja kättesaadavad tervishoiuteenused, sh noorte vajadusi arvestavad madala lävega seksuaaltervise teenused.

Eesti on maailma madalaima ema- ja vastsündinute suremusega riikide seas. Ja lõpuks, sündimus Eestis on suurenenud ja Euroopa keskmisel tasemel. Madal sündimus esineb reeglina riikides, kus naiste reproduktiivõigusi piiratakse, näiteks Maltas, Poolas ja Ungaris.

Tänu sihikindlatele ja järjepidevatele otsustele hariduse ja tervishoiu vallas on Eestis pärast iseseisvuse taastamist saavutatud seksuaal- ja reproduktiivtervise näitajad, mis on eeskujuks kogu maailmale.

Eesti naistearstide selts ei saa lubada saavutatud positiivsete trendide tagasipöördumist.

ÜRO inimõiguste deklaratsioon määrab, et igaühel on õigus tervisele, arstiabile ning autonoomiale iseenda tervist, sealhulgas seksuaal- ning reproduktiivtervist puudutavate otsuste tegemisel. Liberaalne abordipoliitika on iseseisev naiste tervise ja elu tagamise vahend.

Eesti naistearstide selts seisab jätkuvalt selle eest, et oleks tagatud tasuta tervishoiuteenuseid kõigile rasedatele ja sünnitajatele; seksuaal- ja reproduktiivõigused, sh õigus teha pereplaneerimise valikuid ilma riigi sekkumiseta; ligipääs seksuaal- ja reproduktiivtervise teenustele, sh noortele; seksuaalhariduse jätkumine riiklikus õppekavas; pere- ja seksuaalvägivalla üleelanute abistamine; seksuaalvähemuste kaitse.

Siiani on Eestis tervishoiupoliitilised otsused olnud kooskõlas tõenduspõhise meditsiiniga ja arvestanud inimõigustega. Näeme selget ohtu Eesti inimeste reproduktiivtervisele poliitiliste vaadete kaasamisel tervishoidu ja haridust puudutavatesse otsustesse, nt abordi kättesaadavuse piiramisse, seksuaalhariduse kärpimisse, noortele sobivate seksuaaltervise teenuste piiramisse - laiemalt kõigi Eesti inimeste, kuid eriti naiste õiguste piiramisse.

Eesti naistearstide selts on üle-eestiline naistearstide vabatahtlik ühendus eriala ja kogu meditsiini arendamise ning oma liikmete kutseõiguste kaitsmiseks.

Kommentaarid (24)
Copy
Tagasi üles