Autistid kogevad ühiskonnas jätkuvalt vääritimõistmist

Autisti iseloomustavad püsivad puudujäägid sotsiaalses suhtluses ning piiratud huvid. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Scanpix

Rahvusvahelist autismipäeva tähistatakse 2. aprillil alates 2007. aastast ning sellele pani aluse ÜRO Peaassamblee. Autismipäeva sümbol on sinine pusletükk, mis sümboliseerib häire keerukust ja omasust just poistel.

Eesti autismiühingu esinaise Marianne Kuzemtšenko sõnul soovitakse autismipäeva korraldamisega aidata kaasa Eesti ühiskonnas laiemale mõistmisele ja aktsepteerimisele. «Autismispektri häiretega inimeste diagnoosist põhjustatud probleemid ei ole sageli ümbritsevatele inimestele mõistetavad ja neid ei püütagi aidata. Autismi vormid ja raskusastmed on inimestel erinevad ja põhjustavad vägagi erinevaid raskusi igapäevasel toimetulekul. Ühiskond saab pakkuda rohkem mõistmist ja seeläbi ka tuge nii autismispektri häirega inimestele kui ka nende peredele,» rääkis ta.

Autismiühing pooldab katusorganisatsiooni Autism-Europe üleskutset üleeuroopaliseks kampaaniaks, mis toetab autismispektri häirega inimeste vältimatuid vajadusi kogu Euroopa Liidus ning seda saabuvate Euroopa Parlamendi valimiste valguses.

Autism on elukestev puue ja kõik liikmesriigid seisavad silmitsi sarnaste väljakutsetega –  sealhulgas õigeaegne juurdepääs diagnoosimisele, haridusele, tööhõivele, eluasemele ja kogukonna elu toetamisele. Autistlike inimeste vajaduste rahuldamiseks on vaja terviklikku lähenemisviisi, mis aitaks vähendada ebavõrdsust ja vahetada häid tavasid.

Autism-Europe on teinud avalduse, milles kutsutakse kandidaate üles toetama meetmeid autistlike inimeste täielikuks kaasamiseks ühiskonda ja edendama ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (UNCRPD) täielikku rakendamist ELi tasandil ja kõikides liikmesriikides. Kuna tulevast Euroopa puuetega inimeste strateegiat praegu arutatakse, on oluline, et nähtamatuid puudeid nagu autismispektri häired, ei unustataks.

Autismispektri häire on käitumuslikult defineeritud neuroloogiline arenguhäire, millel on erinevad raskusastmed, see avaldub valdavalt enne 3. eluaastat. Seda iseloomustavad püsivad puudujäägid sotsiaalses suhtluses ning piiratud huvid, käitumismustrid ja korduvad tegevused. Hinnanguliselt on Euroopas diagnoositud autismispektri häire umbes seitsmel miljonil inimesel.

Tagasi üles