Meedikud: elanike teadlikkust erakorralistest terviseseisunditest tuleb tõsta
Täna õpetatakse Tallinnas ja Tartus esmaabivõtteid

Tallinna kiirabi.

FOTO: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

27. mail toimuvad Eestis ja mitmel pool Euroopas erakorralist meditsiini tutvustavad üritused, et selgitada elanikkonnale meditsiiniabi olemust ning jagada oskusi tegutsemaks kiiret sekkumist vajavates olukordades.

Inimese elu ohustavate seisundite puhul, kus iga sekund on oluline (raske trauma, südameseiskus, insult, infarkt, hingamispuudulikkus, eluohtlik verejooks jm), loeb pädevus palju. Juuresolija pädevus anda esmaabi ning erakorralise meditsiini süsteemi pädevus tagada abivajajale parim professionaalne abi on sellistes situatsioonides ülitähtis.

Eesti kiirabi liit ja erakorralise meditsiini arstide selts rõhutavad, et väga oluline on tõsta elanikkonna teadlikkust seisunditest, mille puhul erakorraline meditsiiniabi on vajalik ning erakorralise meditsiini personal saab aidata. Juhtudel, kui perearst suudab pakkuda paremat lahendust meditsiiniprobleemile, on mõistlik pöörduda tema poole, säästmaks erakorralise meditsiini ressurssi abivajajatele, kelle elu või tervise säilitamine on päästetav vaid kiire erakorralise meditsiiniabi sekkumisega.

Sama olulised on elanikkonna esmaabioskused ning teadmised, millal kutsuda abivajajale kiirabi või pöörduda EMOsse, millal aga külastada oma perearsti, et abivajaja saaks õigeaegse abi õigest kohast.

Erakorraline meditsiin on pädev tegelema ägedalt haigestunud raskes seisundis patsientidega, neid stabiliseerima ning alustama terviseprobleemi põhjuse tuvastamisega, teistele abivajajatele suudetakse parimal juhul kätte anda õige meditsiiniabi suund, kuna eriala oma olemuselt ei paku lõplikku ravi.

Täna tutvustavad erakorralise meditsiini töötajad nii Tartus kui Tallinnas inimestele oma tööd, õpetavad esmaabivõtteid ning ära tundma erakorralisi seisundeid, et abivajaja oskaks abi saamiseks pöörduda õigesse kohta, saamaks õiget abi õigel ajal õiges kohas. Tartus toimub üritus kell 12-18 Raekoja platsil ja Tallinnas kell 10-14 Põhja-Eesti Regionaalhaigla fuajees.