Nutikell võib tuvastada südamehäireid enne nende diagnoosimist

Nutikell võib südametöö häire leida pulssi mõõtes.

FOTO: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Suure osalejatearvuga uuring vaatles, kui hästi suudab Apple´i nutikell tuvastada südame kodade vivendusarütmiat, millel ei esine tuntavaid sümptomeid. 

Stanfordi meditsiiniülikooli teadlased koos Apple tehnoloogiahiiuga avaldasid ligi poole miljoni osalejaga uuringu tulemused, mille eesmärk oli asümptomaatilise kodade virvendusarütmia (KVA) avastamine Apple’i kellaga. Selgus, et kantavad nutiseadmed suudavad ohutult tuvastada südametöö ebaregulaarsusi, mis edasisel uurimisel võivad osutuda KVA-ks, kirjutab Piret Rospu portaalis Med24

2017. aasta novembris alguse saanud uuringus võisid osaleda kõik USA-s elavad vähemalt 22-aastased inimesed, kellel oli Apple Watchi käekell ja iPhone’i mobiiltelefon. Osalejad laadisid alla tasuta pulsiseirerakenduse ja seejärel lihtsalt kandsid oma käekella, millel on pulsi registreerimiseks fotopletüsmograafia seade. Ebaregulaarsuste tuvastamisel suunati osalejad telemeditsiinilisele arstikonsultatsioonile, kes korraldas juba ühenädalase EKG-seire kantava EKG-d registreeriva kleepsu abil.

Uuringusse registreerus võrdlemisi lühikese ajaga üle 400 000 osaleja. Kokku leiti ebaregulaarse pulsi alarme 0,5 protsendil osalejatest. Alarmid olid sagedasemad üle 65-aastastel osalejatel ja kõige harvemad noorimatel, alla 40-aastastel osalejatel, kellest leiti ebaregulaarset pulssi 0,2 protsendil.

Kõigist ebaregulaarse pulsi teavituse saanud inimestest 57 protsenti pöördus meedikute poole, olgu siis uuringu raames või väljaspool seda, hoolimata sellest, kas neid uuringus virtuaalselt nõustati või mitte. EKG-seire vahendid saadeti 658 osalejale, neist 450 saatsid info tagasi ja osalesid andmete analüüsis. KVA leiti neist kolmandikul. Kõrvutades käekella ebaregulaarse pulsi tuvastamist samaaegse EKG-salvestustega leiti, et pulsi tuvastamise algoritmi positiivne ennustav väärtus oli 71 protsenti.

Kõige viimasel Apple Watchi käekella mudelil, mis lasti turule pärast käesolevat uuringut, on juba ehitatud sisse EKG registreerimise seade. Kuigi uuringu tulemused on paljulubavad, tekitab see ka palju küsimusi. Kuna tegemist on enamjaolt asümptomaatiliste inimestega, siis kuidas tuleb suure hulga diagnoosiga patsientide lisandumisega toime meditsiinisüsteem ja milline saab näidustuse olemasolu korral olema nende patsientide ravisoostumus elukestva antikoagulantravi tarvitamiseks, seda näitab aeg. Igatahes on tõenäoline, et Apple’i südameuuring ei jää viimaseks, vaid on pilguheit meid kõiki ees ootavasse tulevikku.