Vaata, keda ravimifirmad mullu enim toetasid

Suurima toetussumma sai Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja Peeter Padrik.

FOTO: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Toetused arstidele ja apteekritele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks on kasvanud ning jagunesid mullu 845 arsti ja apteekri vahel. 

Kui 2017. aastal andsid müügiloa hoidjad arstidele/apteekritele toetusi kogusummas 1 465 511,49 eurot, siis 2018. aastal oli vastav summa 1 485 090,67 eurot. Toetusi anti 1255 korral ja keskmiseks toetuse suuruseks kujunes 2018. aastal 1183 eurot, selgub ravimiameti kodulehel.

Toetuste kogusumma kujunes suurimaks onkoloog Peeter Padrikul, kes sai kokku 13 200,2 euro väärtuses toetusi, hematoloog Hele Everausel, keda toetati 12 654,38 euroga ja gastroenteroloog Riina Saluperel 12 048,77 euroga. Suurima üksiktoetuse sai Hele Everaus, 7554,37 eurot firmalt Octapharma (IP) Limited. 

Toetuse andmist arstile või apteekrile deklareeris aruandes 73 müügiloa hoidjat, suurimad toetajad olid AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 120 156,9 euroga, Roche Eesti OÜ 115 289,7 euroga ning Krka d.d. Novo Mesto 111 573 euroga.

Ravimiseaduse 86 paragrahvi kolmanda lõike järgi võib ravimi müügiloa hoidja võib toetada arstide/apteekrite osalemist arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel, hüvitades ürituse teadusliku osa osavõtumaksu ning majutus- ja transpordikulud mõistlikus ulatuses.

Riikliku järelevalve käigus Ravimiseaduse § 83 lõike 6 alusel kogutud andmed ravimireklaami kohta on avalik teave. Kokkuvõtlikud andmed esitatud aruannetest on leitavad siit.

Ravimite reklaamüritused ja näidised

Käsimüügiravimite reklaamüritusi, mida müügiloa hoidjad ei ole patsientidele eelnevatel aastatel korraldanud, on 2018. aastal korraldatud 26. Ka arstidele/apteekritele korraldatud ürituste arv on mõnevõrra tõusnud. Kui aastal 2017 korraldati vastavaid üritusi 19, siis eelmisel aastal 29.

Näidiste jagamise absoluutarv on endiselt tõusvas trendis: 2016. a – 7333 näidist; 2017. a – 8474; 2018. a – 9864. Raviminäidiseid on lubatud müügiloa hoidjal anda üksnes ravimi väljakirjutamise õigusega isikule. Käsimüügiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb endiselt aastasse 2010, kui arstidele anti kokku 16 746 näidist.

Aastal 2018 korraldati retseptiravimite reklaamüritusi üritusi enamvähem 2017. aastaga samas mahus, st 878 korral. Retseptiravimite näidiseid jagati 2018. aastal arstidele kokku koguses 20 439, võrreldes 2017. aastaga on seda umbes 10 protsenti enam. Retseptiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb 2007. aastasse, kui jagati aastas kokku 82 306 näidist.