Uno Silberg: hormoonsüsteemi häirivate kemikaalide kasutus on vaja EL-s selgemalt reguleerida

Uno Silberg

FOTO: Euroopa Regioonide Komitee

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu võttis vastu Kose Vallavolikogu esimehe Uno Silbergi koostatud arvamuse «Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik». Selles tuuakse välja, et endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlevad ELi õigusaktid ei täida piisavalt oma üldist eesmärki kaitsta inimesi ja keskkonda kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Arvamuses viidatakse, et alates 1999. aastast on leitud üha rohkem teaduslikke tõendeid, mis osutavad seosele endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalidega kokkupuutumise ning inimeste haiguste või elusloodusele tekkiva kahjuliku mõju vahel. Uuringutel on selgunud, et mõni hormoonsüsteemi häiriv kemikaal võib kahjustada ainevahetust, kasvu, und ja isegi meeleolu. Need ained, mida nimetatakse endokriinfunktsiooni kahjustavateks kemikaalideks, on enamasti tehislikud ning neid leidub näiteks pestitsiidides, metallides, lisaainetes või saasteainetena toiduainetes ja kosmeetikatoodetes.

Seetõttu on komitee arvates oluline, et EL-s on algatatud endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitleva õigusraamistiku põhjalik läbivaatus ja valdkonda reguleerides tuginetakse viimastele teadusuuringutele. Võimalikult kiiresti tuleb tegeleda erinevustega, mida võib olemasolevates ELi õigusaktides leiduda, ja ühtlustada endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide käsitlemist.

Silberg selgitab: «Kuigi kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel ei pruugi olla volitusi kehtestada endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlevaid õigusakte, on neil siiski kohustus hoolitseda oma elanikkonna eest - enamikus ELi liikmesriikides vastutab tervishoiusüsteemide haldamise eest piirkondlik omavalitsus. Seetõttu on ka Eestis linnade ja valdade tasandil oluline nende kemikaalide kohta arvamust avaldada, sest teadaolevalt mõjutavad need kemikaalid praeguste ja tulevaste põlvkondade tervist.»

Arvamuse koostamisel oli eksperdiks Eesti Maaülikooli professor Andres Valdmann.

Seni on Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmed koostanud komitee nimel 20 arvamust. Uno Silbergi äsjane arvamus on selles loetelus kahekümne esimene ja talle endale kuues.