Proviisorid kutsusid apteegikette alustama üldapteekide müüki

Tabletid.

FOTO: Andrey Lipinskiy / PantherMedia / Scanpix

Eesti Proviisorite Koda (EPK) pöördus Eesti suurimate apteegikettide poole ettepanekuga alustada esimesel võimalusel üldapteekide müüki kutselistele proviisoritele, et olla valmis üheksa kuu pärast jõustuvaks apteegireformiks.

Alates 2020. aasta 1. aprillist jõustub neli aastat tagasi Riigikogus heakskiidetud apteegireform, mis seab Eestis üldapteekidele omandipiirangud. See tähendab, et enamusosalus kõikides üldapteekides peab hakkama kuuluma sõltumatutele proviisoritele.

«Kui viimasel hetkel tuleb korraga müüki palju apteeke, avaldab see kindlasti mõju nende müügihinnale,» märkis kirjas apteegikettidele Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas.

Eesti Proviisorite Koda on suurim proviisoreid ühendav kutseühing Eestis, mille eesmärk on esindada ja kaitsta proviisorite huve, apteegiteenuse arendamine ja kvaliteedi parandamine ning proviisori kui ametiala eest seismine ja edendamine.

Mis on apteegireform?

Alates 2020. aasta 1. aprillist jõustuvad Riigikogus 2015. aastal heaks kiidetud ravimiseaduse muudatused (nn apteegireform), mille ühe osana seatakse üldapteekidele omandipiirangud.

Alates 2020. aasta 1. aprillist peab proviisorile kuuluma apteegis vähemalt 51-protsendiline osalus ja valitsev mõju, kusjuures suure nõudlusega piirkonnas ehk 4000 või enama elanikuga asulas võib osanikele kuuluda kuni neli üldapteeki. Apteekide arv väiksema elanike arvuga asulates ei ole piiratud.

Nii eraõiguslikus juriidilises isikus enamusosalust omav kui ka füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev proviisor peab töötama juhatajana vähemalt ühes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas üldapteegis.