Suur hulk mittesuitsetajaid suitsetavad töökohal passiivselt

Kaks kolmandikku esimese sigareti proovijaist hakkab regulaarselt suitsetama.

FOTO: Jonathan Brady/PA Wire/PA Images

Ka passiivseid suitsetajaid ohustavad südamehaigused, kopsuvähk ja insult. Minali Nigam vahendab neljapäeval avaldatud uuringut, kust selgus, et viiendik USA töötajaid on eksponeeritud passiivsele suitsetamisele.

Vahemikus 2013 kuni 2014 suitsetas passiivselt neljandik USA mittesuitsetajatest. Umbes 41 000 mittesuitsetajate surma oli seotud passiivse suitsetamisega. Uurimuse autor Dr Sara Luckhaupt ütleb, et passiivne suitsetamine on üks suurimaid kutseohte, mis panustab oluliselt mittesuitsetajate ametist tulenevasse vähki.

Natuke üle 10 protsendi vastanutest raporteeris sagedast suitsule eksponeeritust tööl (kaks või enam korda nädalas). Kaubandus- ja tööstusseadmete sektoris ning seadmete parandustööstuses on asi oluliselt hullem kui mujal: 65 protsenti mittesuitsetajatest raporteeris kokkupuudet suitsuga. Ehitustööstuses oli suurim arv eksponeeritud töötajaid: 2,9 miljonit. Kõrgeimate teise ringi suitsu näitajate ja töötajate arvuga tööstustes on palju välitingimustes töötamist. Nendes kohtades suure tõenäosusega suitsetamiskeelud ei kehti.

Rangemate töökoha suitsukeeldudega osariikides esines vähem kokkupuudet passiivse suitsetamisega. Uuringus vaadati suitsuvabaduse eeskirju kolme tüüpi asukohtades, baarides, restoranides ja eratöökohtades. Mittesuitsetajatest töötajad raporteerisid väikseima tõenäosusega (8,6 protsenti) kokkupuudet passiivse suitsetamisega osariikides, kus suitsukeelud olid olemas kõigis kolmes asukohas. Osariikides, kus suitsupiirangud kehtisid ainult ühes kohas, raporteerisid sagedast kokkupuudet suitsuga 12,2 protsenti. Piiranguteta osariikides märkis sagedast kokkupuudet 11 protsenti. 

Eelnevates uuringutes saadud tulemused on sarnased. Antud uuringu jaoks analüüsiti 15 998 18-aastaste ja vanemate USA töötajate vastuseid riiklikule terviseküsimustikule. Uuringul olid mõned piirangud: väikesed valimid mõne ameti puhul, erinev tööstuste osakaalu jaotus osariigiti ja osaliste eneseraporteeritud vastused. Tavaliselt ei võeta tavaliselt arvesse ka e-sigarette. Uuring näitab aga, et suitsupiirangute kehtestamine tööl võib vähendada passiivset suitsetamist ja kaitsta üldiselt inimeste tervist.