Õhureostus võib suurendada ateroskleroosi ja südamehaigustesse suremise riski

Leiud võivad olla tõendiks, et ateroskleroosiga inimeste südamereumasse suremise risk suureneb õhureostusega.

FOTO: Shutterstock

Järjekordne Hiina täiskasvanutel tehtud uuring näitab, et õhureostus võib meie südame-veresoonkonna tervist mõjutada.

Erinevad  uuringud on näidanud õhureostuse seost neuroloogiliste haigustega nagu Parkinson või Alzheimer, diabeet ja ateroskleroos. Hiinas vaadati esimest korda koronaaraterite kaltsifikatsiooni ja õhureostuse seoseid täiskasvanutel. Uuriti, kas õhureostus ja liikluslähedus korelleeruvad koronaararterite kaltsiuminäitajaga, mis on ateroskleroosi põhimarker.

Ateroskleroos viitab arteriseinale kuhjuvatele naastudele, mis suurendavad aja jooksul tõsiseid südame-veresoonkonna haigusi nagu kõrge vererõhk, südamehaigused ja südameatakid. 

Uurijad vaatasid 8867 hiinlase andmeid, kes olid vanuses 25-92 ning kellel kõigil kahtlustati südamereumat. Meeskond kaasas nad vahemikus 2015-2017. Uurijad hindasid iga osalise koronaararterite kaltsiumitaset ning südamereuma skoori. Valimist arvati välja inimesed, kelle kohta polnud piisavalt andmeid või kelle eelnevad operatsioonid võisid tulemuste usaldusväärsust mõjutada.

Wang hindas kolleegidega aastast reostustaset osaliste elupaikades arvutades välja lämmastikoksiidi, osooni ja peenete tahkete osakeste saaste tasemed. Hinnati ka uuringus osalejate lähedust liiklusele. Uuringust selgus, et iga 20 mikrogrammi lämmastikoksiidi taseme tõusu kohta suurenes kõrge koronaararterite kaltsiumitasemeskoori risk 24,5 protsenti. Iga lisanduv 30 grammi tahkete osakeste saastet kuupmeetri kohta, millega osalised oma eluruumides kokku puutusid, suurendas kõrge koronaararterite kaltsiumiskoori riski 27,2 protsenti.

Leiud võivad olla tõendiks, et ateroskleroosiga inimeste südamereumasse suremise risk suureneb õhureostusega. Kuna enam kui 40 protsenti surmadest on seotud südame-veresoonkonnahaigustega, võib õhureostus Hiinas sellele oma panuse anda. 

Tagasi üles