Iganenud seaduse tõttu ei saa alaealine vanema nõusolekuta psühhiaatrilist abi

Ministeerium alustab psühhiaatrilise abi seaduse üle vaatamist 2020. aastal.

FOTO: Tatiana Kostareva / PantherMedia / Tatiana Kostareva

Üle 20 aasta tagasi jõustunud psühhiaatrilise abi seadus on vananenud ja vajab täies mahus üle vaatamist, leiab sotsiaalminister Tanel Kiik.

Õiguskantsler pöördus sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga muuta psühhiaatrilise abi seadust, mis ei luba osutada piisavalt küpsele ja kaalutlusvõimelisele alla 18-aastasele noorele psühhiaatrilist abi vanemate või kohtu nõusolekuta, vahendab Med24

Sotsiaalminister Tanel Kiik nõustub ettepanekuga, et noorukil, kes on arsti hinnangul kaalutlusvõimeline, peab olema võimalus mitte ainult ise abi otsida, vaid ravi meditsiinilise põhjendatuse korral seda ka viivitusteta saada.

«Selleks vajavad psühhiaatrid sarnaselt teistele arstidele õigust hinnata, kas vastuvõtule tulnud noor on piisavalt küps, et enda raviga seotud poolt- ja vastuargumente vastutustundlikult kaaluda,» lisas ta. «Lapsevanema nõusoleku puudumine, olgu selle põhjuseks välismaal viibimine, soovimatus probleemi tunnistada või olukorrad, kus vanemate kaasamine pole lapse huvides, ei tohi olla takistuseks.»

Samas pidas ta oluliseks, et arstid selgitavad kaalutlusvõimelisele noorele vanemate teavitamise vajalikkust ja vanemate eest psühhiaatrilise abi saladuses hoidmine jääks erandlikuks, eelkõige olukordadeks, kui laps on perevägivalla või väärkohtlemise ohver või kui vanemal endal on vaimse tervise probleemid, mistõttu ei oleks vanema kaasamine lapse parimates huvides.

Kiige sõnul on üle 20 aasta tagasi jõustunud psühhiaatrilise abi seadus vananenud ja vajab täies mahus üle vaatamist. Ministeerium alustab psühhiaatrilise abi seaduse üle vaatamist 2020. aastal.

Populaarne

Tagasi üles