Apteekrite liit on «videospetsialistide» kasutamise vastu

Apteeker

FOTO: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Apteekrite liit on vastu muudatusele, millega soovitakse ravimite reaalse väljastamise õigus anda farmaatsiaalase kvalifikatsioonita isikutele.

Eesti Apteekrite Liit esitas oma seisukohad ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõule. Liidule on pinnuks silmas punkt, mis puudutab apteegiteenuse osutamist ilma farmaatsiaspetsialisti kohalviibimiseta.

«Eesti Apteekrite Liit on eelnõus pakutud muudatusele, millega antakse apteegiteenuse osutamise õigus isikutele, kellel puudub proviisori või farmatseudi kvalifikatsioon (hoolimata sellest, kas kusagil on arvuti taga mõni proviisor või farmatseut) täielikult ja ühemõtteliselt vastu,» kinnitas apteekrite liidu peaproviisor Kaidi Sarv.

Eelnõus sõnastatud ja kogu apteegiteenuse kontseptsiooni põhimõtteliselt muutvat lahendust ei olevat eelnõu koostajad apteekrite esindusorganisatsioonidega ega farmaatsiakogukonnaga laienamalt kordagi arutanud.

«Eelnõust ei selgu, kas «videospetsialiste» lubatakse edaspidi üksnes apteegiteenuse osutamisel või toimub üldine «teenuse arendamine» kogu tervishoiusektoris. Sünnitusabi osutamisel «videoämmaemanda» kasutamine oleks maakonnahaiglates kindlasti tulevikulahendus,» lisas Sarv sarkastiliselt.

Lisateenused apteegis

Apteegiteenuse kvaliteedijuhise töörühm on algatanud apteegis pakutavate lisateenuste kaardistamist ja neile ühtsete nõuete väljatöötamist. Enne kontseptsiooni valmimist ei ole apteekrite liidu hinnangul mõistlik teenuste osutamist apteegis pisteliselt reguleerida. Kehtiva seaduse kohaselt tohib apteegis osutada üksnes apteegiteenuseid ja apteegi ruume tohivad kasutada üksnes apteegi töötajaid. Praktikas on sagenenud juhud, kus apteegi ruumides osutavad teised füüsilised ja juriidilised isikud erinevaid ilu-, tervise- ja muid teenuseid, kasutades selleks apteegiteenuse osutamiseks mõeldud ruume (ofitsiini, nõustamisruumi, personaliruume, WC-d jne).

«Selline tegevus ei ole kehtiva õigusega kooskõlas ja täiendused stiilis «Tervise seisundit jälgitavate teenuste või tervishoiuteenuste osutamiseks peab apteegis olema eraldi ruum, mida ei arvestata apteegiruumide pindala koosseisu» seda olukorda ei lahenda,» ütles Sarv. «Ravimiameti pädevuses on rakendada erinevaid meetmeid apteegi ruumides toimuvate kõrvaliste tegevuste lõpetamiseks ning selliseid tegevusi soodustavate apteegipidajate sanktsioneerimiseks. Tervishoiuteenuste osutamiseks (mida ei osuta samas apteegis töötavad proviisorid ja farmatseudid) on olemas eraldi nõuded nende valdkondade õigusaktides.»