Lugeja küsib: millised nõuded tuleb täita õpilastele puutööd õpetades?

PM Tervis
Copy
Õpilastele tuleb ka koostada juhendid, mis aitavad meeles pidada, kuidas seadmeid kasutada.
Õpilastele tuleb ka koostada juhendid, mis aitavad meeles pidada, kuidas seadmeid kasutada. Foto: Nils Weymann / PantherMedia / Nils Weymann

«Suvel paigaldati meie kooli tehnoloogiaklassi paar uut väikest tööpinki, millel õpilased saavad puutööd õppida. Milliseid nõudeid pean ma õpetajana täitma enne, kui õpilased tundides tööpinki kasutama luban?» soovib lugeja teada.

Vastab Rein Reisberg, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: «Tehnoloogiaklassis kasutatavad tööpingid on osa kooliruumide sisustusest ja nende kasutamisel tuleb muuhulgas lähtuda Vabariigi Valitsuse määrusest Tervisekaitsenõuded koolidele. Nimetatud määruses on nii nõuded kooli maa-alale, hoonetele, ruumidele ja ruumide sisustusele kui ka sisekliimale ja korrashoiule.

Tööpinkide kasutamise kohta peavad tehnoloogiaruumis olema masinate ja seadmete ohutu kasutamise juhendid ja teave ohtude ning ohutute töövõtete kohta. Tavaliselt on tööpingiga kaasas eestikeelne kasutusjuhend, mille alusel on hea koostada ka õpilastele mõeldud juhend. Lisaks sellele peavad olema vajalikud kaitseseadmed ja –ekraanid, mille olemasolu ja kasutamise kohta saab samuti teavet kasutusjuhendist. Kui kaitsed on reguleeritavad, tuleb enne tööpingi kasutamist kontrollida, kas kaitseseadme ja –ekraani asend on õpilasele sobiv.

Määruses on ka nõue, et tehnoloogiaruumis peavad olema õpilastele tööks vajalikud isikukaitsevahendid. Nende valikul peab teadma, milliste ohtude eest on vaja kaitset ja millised on vahendite kaitseomadused. Õpetaja peab jälgima, et õpilased neid vahendeid vajadusel alati kasutaksid.»

Märksõnad

Tagasi üles