Punaste vihmavarjude all saab osa verevähiga diagnoositud kaasmaalaste lugudest

Solarises, PERHis ja TÜKis nähtavate installatsioonide kaudu saavad kõik tutvuda inimeste päris lugudega haiguse avastamisest, sellega koos elamisest ja selle ravimisest.

FOTO: Erakogu

Alates tänasest võib Solarise kaubanduskeskuses ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi fuajees märgata punaseid vihmavarje ja elusuuruses punaseid inimkujusid, millest igaüks räägib ühe verevähi diagnoosi saanud patsiendi isikliku loo.

Installatsioonide eesmärk on juhtida tähelepanu septembris peetavale verevähi teadlikkuse kuule ning tõsta inimeste informeeritust verevähi olemuse ja ravivõimaluste kohta.

Eesti Leukeemia- ja Lümfoomihaigete Liidu (ELLL) juhtide Karin Kullama ning Ave Vaidla sõnul moodustavad verevähid oma erinevates esinemisvormides 7–10 protsenti kõikidest teadaolevatest vähiliikidest. Eestis saab pahaloomulise vereloomekasvaja diagnoosi igal aastal umbes 700 uut patsienti, kuid teadlikkus verevähi olemusest on siiski kesine.

Solarises, PERHis ja TÜKis nähtavate installatsioonide kaudu saavad kõik tutvuda inimeste lugudega haiguse avastamisest, sellega koos elamisest ja selle ravimisest. Elusuuruses inimkujud sümboliseerivad kellegi lähedast, töökaaslast või naabrit, kelle raskest diagnoosist ei pruugi paljud teadagi. Teisalt näitavad kujud ka haigetele endile, et nad pole oma haigusega üksi.

Kullama ja Vaidla sõnul on verevähi teavituskuul kaks suuremat eesmärki. Esiteks soovitakse esile tuua ELLLi pakutavat tugisüsteemi, mis on diagnoosi saanutele uue olukorraga toime tulemisel suureks abiks. «Patsiendid tunnevad end sageli oma haigusega üksi, mistõttu on väga oluline, et nad leiaksid tee meieni, saamaks vajalikku infot, tuge ja mõistmist,» laususid Kullama ja Vaidla.

Teisalt soovitakse anda inimestele teadmised verevähist kui raskest, kuid mitme tõhusa ravivõimalusega haigusest. Käesolev aasta on toonud selles valguses Eestile kaks suurt edusammu – oluliselt on täienenud nii müeloomtõvega patsientide ravivõimalused kui ka kroonilise lümfotsüüt-leukeemia diagnoosi saanud patsientide ravivõimalused kohe ravi alguses. «Soovime erilist tänu avaldada meie kõrgel tasemel hematoloogia ravikeskustele, kus verevähi patsientidega tegelevad arstid ja õed teevad oma tööd suure pühendumusega,» lisasid Kullama ja Vaidla.

Solarises ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi fuajees on installatsioonid kõigile nähtavad kuni septembrikuu lõpuni. Teavituskuu raames toimub veel mitu patsientidele ja arstidele suunatud konverentsi ning teavitustegevust. Verevähi teadlikkuse kuu teavitust toetab ravimifirma Janssen. Lisainfot haiguse, sümptomite ja ravivõimaluste kohta leiab Eesti Leukeemia- ja Lümfoomihaigete Liidu kodulehelt.

MTÜ Eesti Leukeemia- ja Lümfoomihaigete Liit asutati 2005. aasta oktoobris ning selle eesmärk on ühendada ja pakkuda tuge kõigile, keda verevähk puudutab – patsientidele, nende lähedastele, tervishoiutöötajatele ning kõikidele kaasamõtlejatele.

Populaarne