Vaata kaardilt: kas sinu koduapteek vastab apteegireformi nõuetele?

Apteegireformi hetkeseis on nüüd kaardistatud.

FOTO: Leung Cho Pan / PantherMedia / Leung Cho Pan

Pidades silmas järgmisele aastale planeeritud apteegireformi, on Ravimiamet kaardistanud ära kõik Eestis tegutsevad apteegid ja nende hetkeseisu vastavuse uutele seadusnõuetele. Kaart on leitav siit.

Vastavalt seadusele peavad apteegid viima end uute nõuetega kooskõlla 1. aprilliks 2020. Mitmed apteegid on seda juba teinud või tegemas. Aega selleks on natuke rohkem kui kuus kuud. 

Kuna probleem on olnud infoliikumisega, siis kaardirakenduse abil saavad turuosalised kogu Eestit katva ülevaate omanikuvahetuse ootuses apteekidest.

Kaardil kajastuvad kõik Eesti üldapteegid vastavalt sellele, kas nad hetkel juba vastavad rakenduvatele nõuetele või mitte. 01.09.2019 seisuga on uute nõuetega vastavuses 161 apteeki ning 332 apteegi puhul on vaja teha muudatusi nõuetega vastavusse viimiseks.

Kaardil on võimalik vaadata nii tervikpilti kui ka lähivaadet huvipakkuvale piirkonnale, seega on kõigil võimalik üle vaadata endale oluliste piirkondade apteekide seis. Lisaks saab filtrite abil kuvada apteeke lähtuvalt nende liigitumisest põhi- või haruapteegiks ning paiknemisest maal, linnas või konkreetsetes maakondades ja haldusüksustes. Kaardil uuendatakse andmeid iga kuu alguses. 

Ravimiamet on teadlik piirkondadest, mis võiksid praegustel andmetel jääda tuleva aasta 1. aprilli seisuga ilma apteegita. «Oleme ühendust võtnud kõigi apteekide tegevuslubade omanikega, kellel on vaja tegevusloaga seoses teha muutusi, et vastata tuleva aasta 1. aprillil kehtima hakkavatele uutele omandinõuetele. Riik ei saa sekkuda ärilistesse tehingutesse, ent hoiame tähelepanu all eelkõige piirkondi, kus apteegi kadumine mõjutab konkreetse elanikkonna ravimite kättesaadavust enim. Vajadusel võtame rakendusaja lähenemisel lahenduste otsimiseks ühendust ka kohalike omavalitsuste, rendileandjate ja proviisoritega, kes sooviks seal kandis apteeki luua,» sõnab Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp.

Kuni seadusandja kehtestatud üleminekuperioodi lõpuni saavad senised apteegid tegutseda vastavalt praegustele nõuetele. Viieaastasel üleminekuperioodil on kõik ettevõtlusega seotud toimingud võimaldatud vaid nõuetele vastavate apteekide jaoks. 

Ravimiamet lubab teha omalt poolt kõik, et toetada praeguste apteekide ümberkujundamist proviisorapteekideks järgmise aasta 1. aprilliks.

Ravimiametist sedastatakse, et olukorras, kus märkimisväärne osa tegutsevatest apteekidest ei vasta veel nõuetele, eeldab apteegireformi ladus elluviimine kõigi osaliste aktiivset panustamist.

Populaarne