Rasestumisvastane vahend, mis vähendab munasarjavähi riski

Päris täpselt pole teada, kuidas need munasarjavähi eest kaitsevad.

FOTO: Kirill Ryzhov / PantherMedia / Kirill Ryzhov

Olemasolevate retrospektiivsete andmete metaanalüüsis seostus nii vask- kui hormoonspiraali kasutamine kolmandiku võrra madalama munasarjavähi kujunemise riskiga võrreldes mitte kunagi emakasisest vahendit (ESV) kasutanutega.

Metaanalüüsi tulemused langevad kokku varasematest väiksematest uuringutest saadud andmetega. Metaanalüüsi haarati kokku 11 uuringut. Munasarjavähi diagnoosimise šansisuhe (OR) spiraali kasutanutel mitte kunagi kasutajatega võrreldes 0,68.

Lisaks oli metaanalüüsis kaks kohortuuringut, kuhu oli haaratud kokku 649 munasarjavähiga patsienti ja 173 928 ilma munasarjavähita naist. Ka nende uuringute põhjal arvutatud tõenäosus munasarjavähi diagnoosiks oli ESV kasutajatel madalam.

Emakasiseseid vahendeid on kahesuguseid ja päris täpselt pole teada, kuidas need munasarjavähi eest kaitsevad. Vaskspiraal tekitab naise reproduktiivtraktis madala intensiivsusega põletikku ja oletatakse, et seeläbi aktiveeritud immuunrakud hävitavad vähieelseid rakke efektiivsemalt. Hormoonspiraalid sisaldavad levonorgestreeli, mille antiöstrogeenne efekt arvatavasti vähendab munasarjavähi tõenäosust.

Varasemast on teada, et suukaudsed hormonaalsed kontratseptiivid vähendavad munasarjavähi riski umbes 50 protsendi võrra, samuti vähendab vähendab munasarjavähi riski munajuhade ligeerimine.

Kuigi täpsete mehhanismide osas on palju ebaselget ja vähivastase kaitse saamiseks vajalik ajaline kestus pole ka teada, on võimalik munasarjavähi riski vähendav efekt siiski üks argument kontratseptiivide valikul.

Ülevaate nõrkuseks on andmete puudumine ESV kasutamise kestuse kohta. Seega ei saa öelda, kui kaua peaks spiraali kandma, et munasarjavähi risk tegelikult väheneks. Töö põhjal ei saa ka teha päris otseseid põhjus-tagajärg järeldusi, kuid prospektiivsete randomiseeritud uuringute korraldamine sel teemal oleks komplitseeritud.