Suitsetamine suurendab mitme vaimse häire riski

Suitsetamine seab ohtu inimeste vaimse tervise.

FOTO: Shutterstock

Mitmetest uuringutest on selgunud, et suitsetamine võib mõjutada inimeste vaimset tervist. Bristoli Ülikooli teadlased selgitasid välja, et suitsetamine suurendab skisofreenia ja depressiooni riski.

Vaimsed häired suurendavad tõenäosust, et inimesel tekib sõltuvus. Suitsetamine on depressiooni või ärevushäirete all kannatavate inimeste seas rohkem levinud ning teadlased tegid kindlaks seose suitsetamise ja depressiooni ning skisofreenia vahel.

Teadlased analüüsisid 462 690 Euroopa päritolu Suurbritannia kodaniku terviseandmeid ning leidsid, et suitsetajatel esines suurema tõenäosusega depressiooni ja skisofreeniat kui mitte-suitsetajatel. Uuringus osalenutest kaheksa protsenti olid suitsetajad ja 22 protsenti endised suitsetajad.

Sama meeskond leidis varasemalt koostöös Amsterdami Ülikooliga, et suitsetamine võib suurendada ka ärevushäirete ja bipolaarse häire riski. Riski suurendab ka passiivne suitsetamine. Teadlased soovitavad vaimse tervise spetsialistidel pöörata ravi raames senisest rohkem tähelepanu inimeste harjumustele ja elustiilile. Samuti soovib Suurbritannia valitsus keelata kõikides haiglates lähiajal suitsetamise, et vähendada kokkupuudet kahjulike kemikaalidega ning kaitsta inimeste tervis.