Teadlased selgitasid välja, miks ei saa faktide abil inimeste meelt muuta (1)

Lilian Laanepere
Copy
Inimesed jätavad sageli asju valesti meelde, et info sobituks nende olemasolevate vaadetega.
Inimesed jätavad sageli asju valesti meelde, et info sobituks nende olemasolevate vaadetega. Foto: Shutterstock

Ameerika teadlased hoiatavad, et libauudiste ja info levitamises pole süüdi vaid meedia ja sotsiaalmeedia, vaid ka inimeste enda mälu selektiivsus. Ohio Ülikooli teadlaste uuringust selgus, et inimesed valivad, mida ja kuidas meelde jätta vastavalt oma isiklikele vaadetele.

Uuringust selgus, et kui näidata inimestele konkreetseid andmeid vastuolulise probleemi kohta, jätavad nad meelde ainult selle osa, mis ühtib nende vaadetega. Kui andmed ei toeta olemasolevaid vaateid, ei jäeta neid ka meelde ning inimene asetab sel moel iseennast infosulgu.

Katse käigus esitati osalejatele statistikat Ameerika Ühendriikide immigratsiooni kohta. Neile selgitati, et 2007. aastal oli Ameerika Ühendriikides 12,8 miljonit Mehhiko immigranti ja 2014. aastal 11,7 miljonit, mis tähendab, et immigrantide arv oli langenud. Kui hiljem osalejate mälu kontrolliti, leiti, et immigratsioonivastaste vaadetega inimesed mäletasid vaid esialgset numbrit, kuid mitte seda, et immigrantide arv vähenenud oli. Vastupidi, need osalejad väitsid ka mälutestis, et andmete põhjal on arv suurenenud. Nad ei esitanud teadlikult valeinfot, vaid mäletasid infot oma vaadete tõttu valesti.

Uuringu teises etapis uuriti seda, kuidas muutub info kvaliteet siis, kui inimesed mällu talletunud infot teistega jagasid. Selleks paluti katses osalenutel kirja panna immigratsiooni protsendid ning edastada info järgmisele inimesele. Teadlased leidsid, et info muutus iga inimesega järjest vähem täpseks.

Teadlased hoiatavad, et libauudiste ja väära info leviku peatamiseks tuleb inimestel endil pöörata rohkem tähelepanu sellele, kuidas nad infot töötlevad. Selleks tuleks alati info tõesust kontrollida ning üritada hoida meeles, et inimeste aju üritab välja noppida infokillud, mis sobivad olemasolevate vaadetega. Igaüks peab vastutama enda sotsiaalmeedias jagatud info tõesuse eest ning suutma läheneda andmetele võimalikult objektiivselt.

Kommentaarid (1)
Copy

Märksõnad

Tagasi üles