Uuringust selgus, kumb sugu peab end osavamaks valetajaks

Teadlaste sõnul ei saa inimesed pooltel juhtudel aru, et neile valetatakse.

FOTO: Shutterstock

Uuest teadusuuringust on selgunud, et mehed peavad end kaks korda suurema tõenäosusega paremateks valetajateks kui naised.

Osavad valetajad on hea jutuga ning räägivad keskmisest rohkem pere, sõprade, kolleegide ja ka võõrastega. Portsmouthi Ülikooli teadlased leidsid, et valetajad eelistavad valetada näost näkku, mitte sõnumi teel. Samuti leiti, et sotsiaalmeedias valetatakse üksteisele kõige vähem.

Uuringus osales 194 inimest, kellest pooled olid mehed. Osalejate keskmine vanus oli 39 aastat. Neilt küsiti palju küsimusi, sh kui headeks valetajateks nad end peavad või mitu valet nad viimase 24 tunni jooksul rääkinud on. Samuti uuriti, kas inimesed eelistavad valetada sotsiaalmeedia vahendusel, telefoni teel või näost näkku. Tulemustest selgus, et mehed peavad end kaks korda suurema tõenäosusega headeks valetajateks kui naised.

Varasemate uuringute põhjal arvati, et enamik inimesi räägib päevas üks-kaks valet, kuid tegelikult pole see tõsi. Enamik inimesi ei valeta iga päev, suure valede arvu taga on väike rühm agaraid valetajaid. Agaramad valetajad tootsid 40 protsenti kõigist välja tulnud valedest ning enamik valesid räägiti lähedastele. Mida paremaks valetajad end valetamises peavad, seda rohkem nad seda teevad.

Uuringutest on selgunud, et inimesed ei ole valede märkamises sugugi osavad. Enamik inimesi saab vaid pooltel juhtudel aru, et talle valetatakse.