Kas beebibuumerid on tegelik lumehelbekeste põlvkond?

Uuringust selgus, et kõige tundlikum põlvkond on beebibuumerid.

FOTO: Shutterstock

Teadlased selgitasid välja, milline põlvkond on kõige tundlikum ning selleks osutus beebibuumerite põlvkond.

Väljaandes Psychology and Aging avaldatud uuringu tulemustest selgus, et vanem põlvkond vanuses 55–73 on tundlikum kui noored vanuses 23–38. Tundlikkuse all peetakse silmas suutmatust taluda kriitikat või pidada konstruktiivseid vestluseid teistsuguste vaadetega inimestega.

Tegemist on seni kõige laiaulatuslikuma uuringuga, mille eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas erinevad nartsissistlikud omadused põlvkonniti. Uuringus kasutati kuue varasema uuringu andmeid ning selles osales üle 750 inimese vanusevahemikus 13–77. Uuringus olid fookuses sellised nartsissistlikud omadused nagu ülitundlikkus, vähene empaatiavõime, keskmisest suurem tähelepanu või tunnustuse vajadus, ebakindlus ning võimetus tulla toime kriitikaga.

Uuringust selgus, et tundlikkus ja teised nartsissistlikud omadused hakkasid pärast 40. eluaastat vähenema, kuid suurenesid taas pärast 50. eluaastat. Tänapäeva noorte vanemad osutusid tundlikumaks kui noored ise, mis tähendab, et ühiskondlik stereotüüp, mille järgi on tänapäeva noored «lumehelbekeste» põlvkond ei pea täiel määral paika.