Selle lihtsa psühholoogilise nipi abil on võimalik radikaalset maailmavaadet pehmendada

Teadlased selgitavad, kuidas eri vaadetega inimesi lepitada.

FOTO: Shutterstock

Tugev poliitiline polariseerumine võib rikkuda suhteid, põhjustada konflikte ning takistada konstruktiivset ühiskondlikku debatti, kuid teadlased on leidnud lihtsa viisi, kuidas saaks dogmaatiliste või radikaalsete vaadetega inimeste mõtlemist avarada.

Lundi Ülikooli teadlaste uuringust on selgunud, et kui inimesi nende vaadete kohta küsitleda ning seejärel tunnustada osalejate mõõdukust või avatust teiste ideede ja vaadete suhtes, siis hoolimata sellest, kas nad tegelikult avatud olid või mitte, võtavad nad kiirelt sellise ratsionaalsuse omaks. 

Tegemist on valikupimeduse fenomeniga, mis tähendab, et uuringus osalenud inimesed said oma valikute kohta väära tagasiside, mis ei peegeldanud täpselt nende individuaalseid valikuid. Fenomeni järgi kohandavad inimesed väära tagasiside põhjal oma seisukohti ning loovad mõttes loogilise selgituse, kuidas ja miks sellise valikuni jõuti.

Uuringus osalejatel tuli kirjeldada oma poliitilisi ja maailmavaatelisi seisukohti Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste teemal ning seejärel said osalejad oma seisukohtade kohta tagasisidet. Osalejad pidid täitma küsimustiku, mille vastuseid salaja modifitseeriti ning selgus, et enamik neist ei märganud oma vastuseid üle vaadates, et radikaalsemad seisukohad olid muudetud neutraalsemaks. Kui teadlased palusid osalejatel oma vastuseid põhjendada, siis kaitsesid 94 protsenti neist ka neid leebemaid vaateid, mida nad ei olnud ise kirja pannud. 

Uuringu tulemuste põhjal on võimalik vähendada poliitilist radikaliseerumist ja vastandumist. Selleks tuleb muuta seda, kuidas inimesed teisiti mõtlevate inimeste vaadetest ja ideedest räägivad. Selle asemel, et inimeste vaateid neile ette heita, võib proovida neid tunnustada avatuse ja mõõdukuse eest ka siis, kui nad tegelikkuses avatud ega mõõdukad ei ole, sest see ajendab inimesi mõõdukamaid vaateid omaks võtma.