Teadlased avastasid üllatava teguri, millega on võimalik linnades kuritegevust vähendada

Rohelus on vaimsele tervisele hea.

FOTO: Shutterstock

Teadlased korraldasid uuringu, millest selgus, et ilusad rohealad ja puud linnapildis võivad vähendada vägivalda ja kuritegevust tänavatel.

Cornelli Ülikooli teadlased analüüsisid varasemaid uuringuid, mille tulemusel oli selgunud, et rohealad linnades parandavad inimeste vaimset tervist ja maandavad stressi. Uuringutest on selgunud, et inimesed käivad rohkem jala piirkondades, kus on rohkem rohelust. See võib vähendada ka südamehaiguste riski ning aidata hoida normaalkaalu. 

Uuringus hinnati 45 varasema teadusuuringu tulemusi ning leiti, et mida paremini hooldatud ja mahukamad rohealad linnades on, seda väiksem on kuritegevuse protsent. Mida vähem rohealasid mingites piirkondades oli, seda rohkem oli kuritegevust. Kuritegevuse ja rohealade vaheline seos vajab küll edasist uurimist, kuid teadlaste hinnangul saab uuringu tulemusi kasutada linnade planeerimisel ja korrashoiul.