R, 27.01.2023

Lugeja küsib, konsultant vastab: miks peab autojuht käima kahes tervisekontrollis?

PM Tervis
Lugeja küsib, konsultant vastab: miks peab autojuht käima kahes tervisekontrollis?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Foto: Shutterstock

Lugeja küsib: Meie ettevõtte autojuhid on läbinud tervisekontrolli, nii nagu liiklusseaduses ette nähtud. Nüüd sain teada, et pean autojuhid saatma tervisekontrolli ka töötervishoiuarsti juurde. Miks autojuhtide topeltkontroll vajalik on?

Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Autojuht peab tõesti läbima kaks tervisekontrolli – üks neist on nõutud liiklusseadusega ja teine on nõutud töötervishoiu ja tööohutuse seadusega.

Mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastamisel tehakse kindlaks tervisekontrolli läbija terviseseisund ja sobivus mootorsõidukit juhtida, st keskendutakse sellele, et juht ei ohustaks liikluses ennast ja teisi. Töötervishoiuarst hindab tervisekontrolli käigus töötaja terviseseisundit ja konkreetse töö sobivust töötajale ning annab sellest tulenevalt vajadusel ka soovitusi töökeskkonna parandamiseks.

Tööandjal on kohustus korraldada tervisekontroll töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kanda sellega seotud kulud. Näiteks tuleb tervisekontroll korraldada töötajale, kes peab töö käigus tegema korduvaid liigutusi või olema sundasendis. Autojuht on suurema osa tööajast sundasendis (istub rooli taga) ning vanemate veokitega sõites peab tegema korduvaid liigutusi, mis koormavad näiteks põlvi ja käsi – käikude vahetamine, sh pedaalide vajutamine. Samuti võib ette tulla, et autojuht peab käsitsi raskusi teisaldama.

Kuna autojuht puutub oma töös kokku mitme ohuteguriga, mistõttu tuleb ta töötervishoiuarsti juurde tervisekontrolli saata, peab tööandja selle ka korraldama. Esmane tervisekontroll tuleb korraldada tööle asumise nelja kuu jooksul ning edaspidi töötervishoiuarsti näidatud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul.

Need kaks tervisekontrolli võib ka ühildada, nii et ühe tervisekontrolli tulemusena väljastatakse kaks dokumenti – tervisetõend (liiklusseadusest tulenev) ja tervisekontrolli otsus (töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenev). Oluline on see, et tervisekontrollil osaleks töötervishoiuarst, sest töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevat tervisekontrolli võib läbi viia ja otsuse väljastada ainult töötervishoiuarst, liiklusseadusest tulenevat tervisekontrolli võib muuhulgas teha ka töötervishoiuarst.

Märksõnad
Tagasi üles