Praktiline juhend hoolekandeteenustelt klientide abistamiseks eriolukorras

Hooldekodud on välja andnud olulised juhendid eriolukorraga toimetulekuks

FOTO: Shutterstock

AS Hoolekandeteenused jagab kõikidele Eesti hoolekandeasutustele ja hooldekodudele praktilist juhendit koroonaennetuseks ja tööks nakatunud klientidega.  

«Hetkel liigub Eestis palju kasulikke nõuandeid, kuid klienditöötajal ei pruugi olla aega neid kokku otsida. Tal on vaja juhist, kus kõik suunised on ühes materjalis koos. Oleme sellesse koondanud erinevate ekspertide ja enda senise parima teadmise,» selgitab AS Hoolekandeteenused direktor Liina Lanno.

Lisaks Hoolekandeteenustele on Eestis veel üle 140 asutuse, kes pakuvad teenuseid psüühilise erivajadusega inimestele ning paarsada eakatekodu. 

«Kõigil ei ole võimekust luua kiirelt sellist põhjalikku juhendit. Tahame olla abiks kõigile, kes seda vajavad, et hoida ära viiruse levik Eesti hooldekodudes,» lisas Lanno. 

Juhend annab peatükkide kaupa soovitusi koroonaviiruse ennetamiseks, käitumiseks töötaja või kliendi haigestumise puhul ning soovitusi klientide sümptomaatiliseks raviks. 

Juhendist saab iga hoolekandeasutuse töötaja vaadata, millal, kuidas ja milliste vahendiga desinfitseerida pindu, kuidas korraldada nakatunud kliendi toitlustamist ja hügieeniprotseduure või meeldetuletuse, et prügikasti tuleb tühjendada kaitsekinnastega. 

Juhendi koostasid AS Hoolekandeteenused terviseedenduse nõunik Kaisa Rentel ja töökeskkonnajuht Kelly Kald Terviseameti, Ravimiameti, Eesti Perearstide Seltsi ja tervishoiutöötajate avaldatud soovituste alusel. Juhend on ajas muutuv, seda täiendatakse uue info saabumisel. 

Juhise saab alla laadida eesti keeles ja vene keeles

Hetkel ei ole AS Hoolekandeteenused kodudes klientide nakatumisi. Alates selle nädala esmaspäevast kehtib külastuskeeld kõikidesse kodudesse. Suletud on ka igapäevaelu toetamise teenused ning SA Hea Hoog töökeskused. Kuni 1.maini ei toimu füüsilisi koosolekuid ega koosviibimisi, kohtumised ja nõupidamised korraldatakse veebisilla kaudu. 

Klienditöötajate töö teenuseüksustes jätkub tööajakava kohaselt. Tugiteenuse osutajad käivad teenuseüksustes vaid elutähtsatel juhtudel. Kõikide meetmete kohta saab infot siit