P, 1.10.2023

Euroopa Komisjon vabastab tolli- ja käibemaksust meditsiiniseadmete impordi

PM Tervis
Facebook
Comments
Maskid.
Maskid. Foto: Shutterstock

Komisjon otsustas täna heaks kiita liikmesriikide ja Ühendkuningriigi taotlused vabastada ajutiselt tolli- ja käibemaksust kolmandatest riikidest imporditud meditsiiniseadmed ja kaitsevahendid, et aidata võidelda koroonaviiruse vastu. See muudab rahaliselt lihtsamaks arstide, õdede ja patsientide jaoks hädavajalike meditsiiniseadmete soetamise.

Meede hõlmab maske ja kaitsevahendeid ning testikomplekte, hingamisaparaate ja muid meditsiiniseadmeid. Meedet kohaldatakse 6 kuu jooksul ja seda on võimalik täiendavalt pikendada.

Majandusvolinik Paolo Gentiloni lisas: «Praeguses hädaolukorras on ülioluline, et meditsiiniseadmed ja -vahendid jõuaksid kiiresti sinna, kus neid vajatakse. Vabastades sellised kolmandatest riikidest imporditud tooted tolli- ja käibemaksust, aitab Euroopa Komisjon teha need tooted paremini kättesaadavaks. Soovin täna taaskord väljendada oma sügavat austust ja tänu tervishoiutöötajatele kogu Euroopas. Tänane meede peaks neil aitama saada varustust, mida nad vajavad enda kaitsmiseks ja inimelude päästmiseks.»

20. märtsil 2020 kutsus komisjon kõiki liikmesriike ja Ühendkuningriiki üles esitama taotlust loobuda tolli- ja käibemaksust kaitsevahendite ja muude meditsiiniseadmete importimisel kolmandatest riikidest. Kõik liikmesriigid ja Ühendkuningriik seda ka tegid. Tänane otsus jõustub tagasiulatuvalt 30. jaanuarist.

Taustteave

Kehtivates ELi õigusaktides on olemas erakorralised vahendid katastroofiohvrite abistamiseks, mida saab kasutada koroonaviiruse põhjustatud enneolematu tervisekriisiga toimetulekuks.

ELi tollialane õigusakt (nõukogu määrus (EÜ) nr 1186/2009) annab võimaluse importida tollimaksuvabalt kaupa, mis on ette nähtud katastroofiohvrite heaks. Seda võivad impordi suhtes kohaldada riiklikud organisatsioonid või tunnustatud heategevusorganisatsioonid. Tollimaksuvabastuse kohaldamiseks on vaja komisjoni otsust, mis tehakse asjaomaste liikmesriikide taotlusel.

Samuti sisaldab ELi käibemaksuõigus (nõukogu direktiiv 2009/132/EÜ) sätteid, mis käsitlevad käibemaksuvabastust teatavate kaupade lõplikul importimisel.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles