COVID-19 võib kulgeda eluohtlikuks ja raskeks haiguseks, kui inimene kuulub haiguse riskirühma. Enimohustatuks peetakse maailma statistika põhiselt südame- ja veresoonkonnahaigusi põdevaid inimesi. Professor Margus Viigimaa annab nõuandeid, kuidas end sel raskel ajal tervena hoida. 

Facebook Twitter
Comments