Eestis võetakse kasutusele uudne metoodika lastevastase seksuaalvägivalla ennetamiseks

PM Tervis
Copy
Foto: Shutterstock

Enam kui veerand Eesti noortest on langenud seksuaalvägivalla ohvriks. Nüüd sõlmisid justiitsministeerium ja sotsiaalkindlustusamet koostööleppe, et koolitada laste ja noortega töötavaid spetsialiste probleemset seksuaalkäitumist paremini ära tundma ja seeläbi seksuaalvägivalda ennetama.

«Hiljuti avaldatud uuringust selgus, et seksuaalvägivalla ohvriks on langenud 28% noortest, 8% on olnud sunnitud olema seksuaalvahekorras ja 7% on langenud vägistamiskatse ohvriks. Need numbrid ei ole võrreldes viie aasta taguse ajaga oluliselt muutunud, mistõttu on tähtis panustada ennetustegevusse ja teadlikkuse tõstmisesse sel teemal veelgi enam,» ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Brit Tammiste.

«Nende delikaatsete teemadega tegelemisel on väga oluline roll lastega tegelevatel spetsialistidel ja nende oskustel tunda ära sobimatut seksuaalkäitumist ning osata pedagoogiliselt sekkuda,» selgitas Tammiste. «Seetõttu toetame koos sotsiaalkindlustusametiga ka Eestis sellele probleemile uudse lahenduse kasutamist.»

Lipusüsteemi eesmärk on toetada kuni 18-aastaste laste ja noorte seksuaalset arengut ja turvalisust, kuna täiskasvanutel on tihti raske lastega seksuaalkäitumisest rääkida. Lastega töötavatele spetsialistidele mõeldud lipusüsteem sisaldab näiteks juhiseid, kuidas reageerida juhul, kui täiskasvanu märkab laste vahelist sobimatut seksuaalkäitumist.

Metoodika kasutamise tulemusena suudavad lapsed ja noored enda eest seista. Nad oskavad hinnata, milline seksuaalkäitumine on sobilik ja milline mitte ning oskavad sel teemal suhelda. Koolitused aitavad spetsialistidel paremini loomulikku seksuaalset arengut toetada ja sobimatu seksuaalkäitumise korral adekvaatselt reageerida.

Sügisel 2020 on justiitsministeeriumil ning sotsiaalkindlustusametil kavas läbi viia mitu koolitajate koolitust, et lipusüsteem Eestis kasutust leiaks. Samuti luuakse e-täiendõppekursus, mis tagab järjepideva lipusüsteemi kasutajate koolitamise meetodi laialdaseks kasutamiseks ja seksuaalvägivalla ennetamiseks. Justiitsministeerium toetab nimetatud ennetustegevusi 2020. aastal 11 900 euroga.

Belgia seksuaaltervise kompetentsikeskuses Sensoa väljatöötatud tõenduspõhine programm sisaldab nii laste seksuaalkäitumise hindamiskriteeriume kui seksuaalkäitumise arengu tabeleid: mis on mingis vanuses lapse puhul normaalne, mis sobimatu ja mis lubamatu käitumine.

Lipusüsteemi rakendamist asendushoolduses, haridusasutustes ja muudes valdkondades on uuritud Genti Ülikoolis, Belgias. Uurimine näitas, et spetsialistid olid selle abil paremini valmis laste seksuaalkäitumist hindama ning sellest laste ja noortega rääkima. Lipusüsteem aitab spetsialistidel toetada laste ja noorte eakohast ning turvalist seksuaalkäitumist.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles