Eestis saavad kõik ravikindlustatud inimesed ühesugust kvaliteetset arstiabi, olenemata sellest, kas ja kui palju nad ise makse maksnud on. Ka Rootsis ja Norras on sarnane süsteem, kuid seal on siiski erisusi, mis võivad sinna kolinutele üllatusena tulla. Eestlased Kersti ja Pille jagavad oma kogemusi.

Kersti on Rootsis elanud juba 14 aastat. Seal maksab tööandja tervisekindlustuseks 3,55 protsenti töötaja palgast ja enamik teenuseid on tasuta. Kuus aastat Norras elanud Pille ütleb, et sealne süsteem on sarnane – inimese maksudest läheb mingi osa tervisekindlustusele ning riik tasub enamiku tervishoiuteenuste eest, mida inimesed vajavad. Patsiendid ise peavad maksma vaid omavastutustasu. Ka retseptiravimite hinnast peab patsient ise vaid väikse protsendi tasuma.  

Perearsti juurde saab kiiresti, eriarsti aegu võib oodata kuid