T, 5.12.2023

Kiik: kriisiga paremaks toimetulekuks peab katma töötuskindlustusega ka uued töövormid

PM Tervis
Copy
Töötaja, kellel ei ole kodukontoris töötamiseks sobivaid tingimusi.
Töötaja, kellel ei ole kodukontoris töötamiseks sobivaid tingimusi. Foto: Shutterstock

«Eesti tööturu taastumiseks Covid-19 kriisist tuleb tööturuteenuste pakkumist tõhustada ning hakata tööturutoetuste ja hüvitiste maksmisel järgima vastutsüklilisuse põhimõtet – kui majanduses on rasked ajad ning töötuse perioodid on pikemad, makstakse hüvitisi pikemat aega ja heldemalt ning headel aegadel jällegi lühemat aega,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

«Samuti tuleb kriisist väljumiseks laiendada ümberõppe, täiendkoolituste ja täiskasvanuhariduse võimalusi, mis võimaldaks töö kaotanud või madalapalgalistel töötajatel liikuda edasi uutele ja parematele töökohtadele,» lisas Kiik. 

Valitsus leppis kokku, et tegevusprogrammis jätkatakse töövormide ja -suhete regulatsioonide kaasajastamisega. Samuti esitatakse ettepanekud töötuskindlustussüsteemi muutmiseks, et see kohanduks majandustsüklitega ning kindlustuskaitse saaksid ka FIE-d ja võlaõiguslepingu alusel töötajad.

Osaajaga töötamine, platvormi töö ning kaugtöö suurem levik kriisi ajal on esitanud uusi väljakutseid ka tööturuteenuste pakkumisele ning regulatsioonidele. Koostöös tööturu osapooltega tuleb kaaluda ka kollektiivsete töösuhete regulatsiooni ja töölepingu seaduse muutmist. «Samuti soovime pakkuda tööampsude tegijatele võimalust sõlmida järjestikku lühikesi tähtajalisi töölepinguid ilma, et need muutuksid tähtajatuteks. Euroopa Liidu tasandil on oluline rääkida kaasa platvormitöö regulatsiooni osas,» kommenteeris muudatuste vajadusi tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Jätkuvalt toetab sotsiaalministeerium vähenenud töövõimega inimeste suuremat kaasamist tööturule, selleks on plaanis analüüsida töövõimereformi tulemuslikkust ning teha sellest lähtuvalt ka ettepanekud valitsusele.

Ühiskonna sidususe ja majandusliku heaolu tõstmiseks tuleb liikuda edasi meetmetega soolise palgalõhe vähendamiseks ning samuti regionaalsete tööturumeetmetega neis piirkondades, kus on kõrgem tööpuudus.

Valitsus kinnitas tegevusplaani aastateks 2021-2023. Selle kohaselt on valitsuse eesmärk jätkata Covid-19 kriisi tulemusliku lahendamise ja kriisist väljumisega ning töötada selle nimel, et meil oleksid terved ja hoitud inimesed, tark majandus, roheline Eesti, haritud ja nutikad inimesed, aktiivne ja tasakaalus riik ning kaitstud, avatud ja turvaline õigusriik.

Eesti Töötukassa pikendab töötasu toetuste avalduste vastuvõtmist, toetuse saanud ettevõtetel on võimalik toetus vähese tähtsusega riigiabist vormistada riigiabiks.

Toetuse taotlusi saab e-töötukassas esitada kuni 14. märtsini 2021. Töötukassa kompenseerib palgakulu nendele ettevõtjatele, kellel on töötajaid Harjumaal või Ida-Virumaal ja kelle tegevus oli Valitsuse otsusel erakorraliste asjaolude tõttu 28. detsembrist 31. jaanuarini märkimisväärselt häiritud. Kompensatsiooni suurus on nende töötajate novembri 1,5 kordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. FIE toetuse suurus on 876 eurot.

Taotluste vastuvõtmist pikendati, kuna Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti abikavad koroonaviiruse puhangust mõjutatud Ida-Viru ja Harju maakonna ettevõtete toetamiseks, mistõttu on töötasu toetuse saajatel võimalik toetus muuta vähese tähtsusega riigiabi toetusest riigiabiks. Suurim erinevus kahe abiliigi puhul on, et vähese tähtsusega riigiabi tohib ettevõte saada kolme majandusaasta jooksul mahus 200 000 eurot.

Kui toetuse saanud ettevõte leiab, et soovib vähese tähtsusega abi muutmist riigiabiks, siis tuleb täita küsimustik, mille leiab SIIT. Kui ettevõtte soovib, et toetus jääks vähese tähtsusega riigiabiks, siis ei pea ta midagi tegema. Töötukassa saadab kõigile toetuse saanud ettevõtetele ka kirja juhistega.

Vähese tähtsusega riigiabi kohta saab lugeda SIIT. Riigiabi selgitus on SIIN. Lisainfot saab toetuse kohta SIIT või telefonilt 15501.

Vähem kui kuu ajaga on toetust makstud 19,4 miljonit eurot. Toetuse saajate nimed leiab töötukassa kodulehelt.

Töötukassa nõukogu arutas täna ka Vabariigi Valitsuse ettepanekut toetada piirangute alla sattunud ettevõtjaid ja nende töötajaid. Nõukogu leidis, et piirangute alla sattunud ettevõtteid peab aitama.  Täpsemateks arvutusteks ja toetusmeetme tingimuste kokkuleppimiseks koguneb nõukogu järgmisel nädalal. 

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles