WHO esindaja Eestis tahab pöörata tähelepanu haiguste ennetusele

Marge Reinap.

FOTO: TAI

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esindajana Eestis tööd alustanud Marge Reinapi sõnul on järgmiste aastate prioriteetide hulgas tervisesüsteemide tõhustamine ning haiguste ennetusele ja tervislike eluviiside edendamisele suunatud tegevused.


Lisaks WHO poolsele ekspertabi vahendamisele oodatakse Reinapi sõnul üha enam ka Eesti spetsialistide kogemuste jagamist teistele riikidele.

Seni Eestis WHO-d esindanud ja nüüd Moldova esindajana jätkav Jarno Habicht nimetas eelmise aasta saavutustena Eesti ravijuhiste käsiraamat valmimist ja koolitusi samal teemal. Valmisid ka analüüsid tervishoiu rahastamisest, hinnangud HIV/AIDS ennetuse strateegia rakendamisele ning tubakakontrolli poliitikale.

«WHO-ga koostöös on jagatud teistele riikidele Eesti reformikogemust tervishoius ja rahvatervises ning loodame selle jätkumist,» lisas ta.

WHO ja Eesti koostöö on kestnud alates 1993. aastast. WHO esinduse Eesti juhi peamisteks ülesanneteks on koostöö koordineerimine rahvatervise ja tervishoiu vallas tuginedes Eesti ja WHO vahelisele kahepoolsele koostööleppele, samuti kogemuste ja ekspertide vahendamine liikmesriikide vahel.