L, 23.09.2023

Arengunõustajad toetavad puudega noori

PM Tervis
Facebook
Comments
Arengunõustamine viiakse vajadusel läbi viipekeeles või kirjutustõlkes.
Arengunõustamine viiakse vajadusel läbi viipekeeles või kirjutustõlkes. Foto: Shutterstock

Eesti Puuetega Inimeste Fond (EPIFond) ja Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) kutsuvad puudega noori üle Eesti vanuses 18-30 aastat tasuta arengunõustamisele.

Puudega noorte arengunõustamine on loominguline partnerlus, kus professionaalse ettevalmistusega nõustaja toetab noore arengut õpingute ja/või karjäärivalikute tegemisel ning toimetulekul muutustega. Nõustamisel keskendutakse tulevikule, aidates noorel eesmärke püstitada, takistustele lahendusi leida ning praktiliste tegevusteni jõuda.

«Arengunõustamisel julgustatakse noort avastama oma potentsiaali ja seda maksimaalselt ära kasutama. Noor ja nõustaja lepivad esmalt kokku, kas ja mis teemal täpselt koostööd tehakse,» ütles arengunõustaja Liis Tamman.

«Meie koostöö keskmeks on noor oma teadmiste ja oskustega, kes leiab kahepoolse suhtlemise käigus vastused enda küsimustele. See aga ei asenda psühholoogilist abi, teraapiat, ega individuaalset mentorlust,» lisas ta.

Iga huvitatud puudega noor võib saada kuni kolm tasuta individuaalset arengunõustamise veebisessiooni kahe kuu jooksul. Vajadusel tagame viipekeele- või kirjutustõlke.

Noored, kellel on soov arengunõustamisel osaleda, on oodatud võtma ühendust e-posti aadressil: noor@signicha.com või telefonil 56 272 707

Arengunõustamine on EPIFondi ja EPIKoja poolt ning eraannetajate toel pilootprojektina loodud võimalus 18-30-aastastele puudega noortele saada tasuta individuaalset tuge õpingute ja/või karjäärivalikute tegemiseks.

Eesti Puuetega Inimeste Fondi eesmärk on rahaliste vahendite kogumise ja eraldamise kaudu toetada ja soodustada puuetega inimeste integreerimist ühiskonda, nende sotsiaalse aktiivsuse suurendamist ning neile võrdsete võimaluste loomist.

Eesti Puuetega Inimeste Koja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 5 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles