JÄRELVAADATAV Veebikonverentsil räägitakse Eesti inimeste seksuaaltervisest (2)

PM Tervis
Copy

«Seksuaaltervisest – piiridest ja piirideta» veebikonverentsil, mida saab vaadata Postimehe veebis täna, 22. septembril kell 10.00-16.00, räägitakse seksuaal- ja reproduktiivtervise ning -õiguste arengust ja olukorrast Eestis ning maailmas, sealhulgas koroonaviiruse pandeemia tingimustes.

Samuti jagatakse Euroopa kogemusi seksuaalhariduse edendamisest ja seksuaalkäitumisega seotud olukordade hindamisest.

Konverentsi paralleelsessioonides käsitletakse seksuaalhariduse ning seksuaal- ja reproduktiivtervise nõustamise hetkeseisu ning tulevikusuundumusi Eestis.

Konverents toimub eesti ja inglise keeles.

Päeva juhib Sander Rebane.

Konverentsi korraldavad: Tervisekassa, Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Justiitsministeerium, Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskus, Eesti Seksuaaltervise Liit, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis.

Konverentsi kava

10.00 – 10.15 Konverentsi avamine

10.15 – 10.35 Seksuaal- ja reproduktiivtervis ja -õigused – mis see on, kellele ja milleks?

Helle Karro, PhD, professor ja kliiniku juhataja, Tartu Ülikool kliinilise meditsiini instituut ja Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinik

10.35 – 11.00 Eakohane seksuaalkasvatus Soomes

Raisa Cacciatore, MD, lastepsühhiaater, Väestöliitto, Soome

11.00 – 11.25 Seksuaal- ja reproduktiivtervisest COVID-19 pandeemia tingimustes: ülevaade rahvastikupõhisest uuringust 29 riigis

Kristien Michielsen, PhD, professor, Rahvusvaheline reproduktiivtervise keskus, Genti Ülikool, Belgia

11.25 – 11.40 Emakakaelavähi sõeluuring Eestis

Piret Veerus, PhD, vanemteadur, Tervise Arengu Instituut, Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku juhataja

11.40 – 11.45 Tervisesõbra auhinna üleandmine

11.45 – 12.15 Energiapaus

Paralleelsessioonid

I sessioon: Seksuaalharidus Eestis - quo vadis?

Sessiooni juhib Kai Part, PhD, naistearst ja õppejõud, Tartu Ülikooli naistekliinik ja seksuaaltervise uuringute keskus

Sessiooni eesmärk on anda ülevaade tänapäevasest laiapõhjalisest seksuaalharidusest, seksuaalharidusest Eestis eri sihtrühmadele (koolieelses eas lapsed, lapsevanemad) ja arutleda selle üle, kuidas seksuaalharidus mitmel moel aitab kaasa õnnelikuma, õiglasema ja turvalisema ühiskonna tekkele. Sessioon keskendub järgmistele seksuaalõigustele - õigus saada haridust ja informatsiooni, õigus võrdsele kohtlemisele, õigus aktiivsele ja mõtestatud osalemisele ühiskonnaelus, õigus olla terve ja areneda turvaliselt.

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa Seksuaalhariduse standarditest. Kai Part, PhD, naistearst ja õppejõud, Tartu Ülikooli naistekliinik ja seksuaaltervise uuringute keskus

Kooli seksuaalhariduse arendamisest Eestis. Merike Kull, PhD, tervisekasvatuse lektor, Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, Inimeseõpetuse Ühing

Lasteaia seksuaalkasvatus – hulluks olete läinud? Pilvi Luhaste, lasteaiaõpetaja ja TAI keha-, tunde- ja turvalisuseõpetuse koolituse läbiviija

Seksuaalkasvatus algab kodust. Kristina Birk-Vellemaa, Eesti Seksuaaltervise Liidu koolitaja ja Tartu Ülikooli antropoloogia magistrant

Kuidas soouuringud peegelduvad seksuaalhariduses? Kristien Michielsen, PhD, professor, Rahvusvaheline reproduktiivtervise keskus, Genti Ülikool, Belgia

II sessioon: noorte seksuaaltervis ja nõustamine

Sessiooni juhib Jaana Below, Eesti Seksuaaltervise Liidu president, naistearst, Eesti Seksuaaltervise Liidu Seksuaaltervise Kliinik, Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinik

Kuidas on omavahel seotud (noorte)inimõigused ja seksuaal- ja reproduktiivtervis? Mida tähendab inimõigustepõhine lähenemine praktikas? Millist tervishoiu- ning sotsiaalsüsteemi vajab seksuaal- ja reproduktiivõiguste kaitse? Mis ja miks on noorte seksuaaltervisealane nõustamine ning mis on teenuse tulevik ja kuidas see mõjutab noorte seksuaaltervist? Sessioon keskendub järgmistele seksuaalõigustele: õigus võrdsele kohtlemisele, õigus teaduspõhistele seksuaaltervise teenustele.

Mida tähendab inimõigustepõhine lähenemine noorte seksuaal- ja reproduktiivtervisele? Liiri Oja, PhD, õigusteadlane ja Õiguskantsleri Kantselei NHRI (national human rights institution) valdkonna juht

Noortenõustamine – mis ja milleks? Mairi Kaha, naistearst, Eesti Seksuaaltervise Liidu Seksuaaltervise Kliinik, Eesti Seksuaaltervise Liidu auliige

Teismeliste rasedused – kas liiga palju või liiga vähe? Kai Haldre, PhD, naistearst, Eesti Seksuaaltervise Liidu Seksuaaltervise Kliinik, Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik, Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatuse liige, auliige

Lõpusessioon

15.15 – 15.50 Lipusüsteem täiskasvanutele.

Erika Frans, tervisepsühholoog, seksuaalhariduse ja seksuaalvägivalla ennetuse ekspert, Sensoa (Belgia) ja Rutgers

15.50 – 16.00 Päeva kokkuvõte

Märksõnad

Tagasi üles