Miks on vaja rääkida seksuaaltervisest?

PM Tervis
Copy
Foto: Shutterstock

22. septembril räägitakse seksuaal- ja reproduktiivtervise ning -õiguste arengust ja olukorrast Eestis ning maailmas, sealhulgas koroonaviiruse pandeemia tingimustes.

«Uuringud näitavad, et Eesti täiskasvanute seksuaaltervise alane teadlikkus ei ole piisav ning käitumine ja valikud ei toeta alati tervist. Ei ole põhjust ka imestada, sest paarkümmend aastat tagasi seksuaaltervisest koolis sisuliselt ei räägitud. Täna saame tõdeda, et noorte seksuaaltervise näitajad on Eestis viimastel aastatel järjepidevalt paranenud - trendi on positiivses suunas nüginud nii seksuaalharidus kui ka kvaliteetsete seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuste kättesaadavus,» tõdeb Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer.

Tervisedenduse konverentsi toimumise 25 aasta jooksul ei ole siiani veel seksuaal- ja reproduktiivtervis fookusteemaks olnud, kuid inimeste tervise ja heaolu seisukohalt on tegemist väga olulise teemaga.

Seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste käsitlus või käsitlemata jätmine on liiga sageli mõjutatud ühiskonnas levinud hoiakutest, mis võivad vähendada osade ühiskonnagruppide võimalusi oma õigusi realiseerida. Seetõttu on seksuaaltervise teemadest oluline avatult ja üksteist austavalt rääkida.

«Näeme, et Eestis on seksuaalhariduses mitmeid positiivseid arenguid, kuid eakohane, laiapõhjaline ja kvaliteetne seksuaalharidus ei ole kõigile kättesaadav ja mitmed sihtrühmad on vähe kaetud, näiteks lapsevanemad, erivajadustega inimesed ning ka koolis ja lasteaias on eakohane seksuaalharidus siiski lünklik,» hindas konverentsi korraldamise vajalikkust TAI tervise ja heaolu edendamise keskuse juht Tiia Pertel.

Konverentsi paralleelsessioonides käsitletakse seksuaalhariduse ning seksuaal- ja reproduktiivtervise nõustamise hetkeseisu ning tulevikusuundumusi Eestis.

Vähekajastatud teemana räägitakse erivajadustega inimeste seksuaaltervisest ja -õigustest. Arutletakse seksuaalvägivalla ning lubamatu ja sobimatu seksuaalkäitumise ennetamise, märkamise ja reageerimise võimaluste üle.

Erivajadustega inimeste seksuaalsus on Eestis endiselt tabuteema ja eraldi paralleelsessioonis räägitakse rahvusvahelisel ja Eesti kogemusel tuginevalt sellest, miks ja mida spetsialistid saavad tabude vähendamiseks teha ja millega arvestada laiapõhjalise seksuaalhariduse pakkumisel.

Konverentsi on võimalik jälgida postimehe veebis.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles