Keskkonnajuht selgitab, mis saab riknenud ravimitest ja mida teha kodumajapidamises tekkivate ravimijäätmetega

PM Tervis
Copy
Pilt on illustreeriv.
Pilt on illustreeriv. Foto: Shutterstock

Kas sina tead, mis saab riknenud ravimitest pärast seda kui oled need viinud apteeki või ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti? Postimehe terviseportaal uuris, kuidas ravimite hävitamise protsess käib. 

Ohtlike jäätmete käitlemisega tegeleva ettevõtte AS Epler & Lorenz keskkonnajuht Helen Sõmerik vastas ravimite hävitamisega seotud küsimustele. 

Kuidas näeb ravimite hävitamise protsess välja?

Ravimid muutuvad jäätmeteks kui nende kõlblikkusaeg on lõppenud, ravimeid ei ole võimalik Eestis kasutada või on need keelatud ja need ei vasta kvaliteedinõuetele.

Põhilised jäätmete tekitajad on tervishoiuteenuseid pakkuvad asutused näiteks haiglad, apteegid, loomaarstid. Jäätmete tekitajad peavad koguma ravimijäätmed teistest jäätmetest eraldi ning need vastavalt jäätmeliikidele märgistama. Kõik kõlbmatud ravimijäätmed liigitatakse ohtlikeks jäätmeteks.

Apteekidesse või jäätmejaamadesse viidud ravimijäägid kogutakse sealt kokku ravimijäätmete veoks vastavat keskkonnaluba omava jäätmekäitleja poolt ning transporditakse vastavat keskkonnaluba omava jäätmekäitleja juurde hävitamisele.

AS-is Epler & Lorenz toimub ravimite ohutuks muutmine põletuse läbi. Põletuseks kasutatakse spetsiaalselt ohtlike jäätmete põletusseadet, mille protsessis hävitatakse ravimite keskkonnaohtlikust põhjustavad ained. Põletusseade on varustatud kolmeastmelise suitsugaaside puhastussüsteemiga, seega on takistatud ka ravimite põletamisest tekkiv võimalik õhusaaste. Kindlasti ei ole lubatud ravimeid ja muid ohtlike jäätmeid põletada koduses küttekoldes.

Vajavad erineva toimeainega ravimid eraldi hävitamist? 

Tulenevalt asjaolust, et jäätmed suunatakse põletusse, siis AS Epler & Lorenz kasutatusel oleva käitlusviisi puhul ei ole oluline ravimite erinevad toimed.

Juulikuus toimunud sündmus Terviseameti külmlaos, kus läks maha kandmisele 250 000 doosi erinevaid vaktsiine ja ravimeid, on ilmselt kõige suurem ravimite riknemise juhtum. Erineb koroonavaktsiini hävitamine teiste ravimite hävitamisest?

Tulenevalt kasutusel olevast põletustehnoloogiast ei erine vaktsiinide ja muude Covid-19 tulemusel tekkivate lõppkäitlus teiste tervishoiul tekkivate jäätmete käitlusest. Tervishoiul tekkivate jäätmete puhul vaatame jäätmete massi üldkoostist ning vastavat sellele saame doseerida jäätmeid põletusprotsessi.

Milline on ravimite hävitamise protsessi maksumus?

Ravimijäätmete käitluse maksumus ei erine oluliselt muude tervishoiul tekkivate jäätmete käitlusest.

Mida pidada silmas kodumajapidamises tekkivate meditsiinijäätmete puhul?

Kodumajapidamistes tekkivaid kõlblikkusaja ületanud ravimijäätmeid võetakse vastu apteegis, veterinaarravimid saab viia veterinaarapteeki. Ühtlasi peab olema ravimeid võimalik üle anda ka kohalikes jäätmejaamades. Ravimeid ja ka teisi ohtlike jäätmeid tuleb alati hoida, säilitada ja üle anda originaalpakendis.

Kindlasti ei ole lubatud ravimeid lasta kanalisatsiooni, sest kõik ravimite komponendid ei ole kiiresti lagunevad, võivad moodustada erinevate ravimite segunemisel reovees teadmata ravimiühendite kombinatsioonid, mille mõjud ei ole teada ning reoveepuhasti läbimisel akumuleeruvad paljud ravimijäägid reoveepuhasti setetes.

Ravimijäätmete olmejäätmetena ära viskamine ei ole samuti soovitatav, sest olmejäätmete käitlemine on erinev ohtlike jäätmete käitlusest. Ravimijäätmete korrektne käitlemine on võimalik ainult sellisel juhul, kui need on kogutud liigiti.

Mis sai Eesti kõige mastaapsemast ravimite ja vaktsiinide riknemise juhtumist? 

Juulikuus toimus Terviseameti külmlaos rike, mille tulemusel läks maha kandmisele 250 000 doosi erinevaid vaktsiine ja ravimeid. Kahju suuruseks hinnatakse ligikaudu kolm miljonit eurot.

Ravimiameti kommunikatsioonijuhi Kristi Sarapi sõnul pole ravimite füüsilist üleandmist jäätmekäitlusettevõttele veel toimunud. Terviseameti meediasuhete spetsialist Kirsi Pruudeli lisas, et riknenud ravimeid hoiustatakse jätkuvalt Terviseameti laos ning kuupäev, millal ravimid ja vaktsiinid lõplikult hävitatakse pole veel teada.

Tagasi üles