Haiguste ennetus saab tänavu viiendiku võrra vähem raha

FOTO: Corbis / Scanpix

Kui 2008. aastal oli Tervise Arengu Instituudi riiklike terviseprogrammide kulu 97,3 miljonit krooni, siis tänavu vähenes eelarve 18 protsenti 79,8 miljonini.


HIV ja narkomaania ennetuse eelarve vähenes seejuures 18 protsenti, südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetuse eelarve 25 protsenti, vähiennetuse eelarve 21 protsenti, vigastuste ennetuse eelarve 56 protsenti ja laste terviseprogramm 8 protsenti.

Harjumaale ja Tallinna linnale tänavu HIV, aidsi ja narkomaania ennetamiseks aga raha ei eraldata. Tervisenõukogu tööd juhtiva abilinnapea Merike Martinsoni sõnul paneb see samm linnale ootamatu lisakoormuse.

«Me ei osanud aastaplaani koostades ja tegevusi planeerides sellist ebameeldivat üllatust küll oodata,» ütles Martinson. «Oleme sunnitud oma eelarvevahendeid ümber tõstma ja Tallinna tervisefondi abil sellest olukorrast kuidagi välja tulema. Ennetustegevus ei saa katkeda,» kinnitas ta.

Võrreldes eelmise aastaga suurenevad aga Tervise Arengu Instituudi tuberkuloosiraviks eraldatavad summad tänavu 6 protsenti, samuti saab veidi rohkem raha narkostrateegias alaealiste sõltuvusravi.

Samana või ligilähedaselt samana on TAI säilitanud kriitilise tähtsusega ennetustegevuse mahu: vähiprogrammi toetus emakakaela- ja rinnavähi sõeluuringute läbiviimiseks, süstlavahetusprogramm, metadoonasendusravi, anonüümne HIV-nõustamine, testimine ja verifitseerimine (HIV-positiivseks osutunud analüüside kinnitamine).

Suuremad vähenemised olid programmide raames läbiviidavate koolituste, meediakampaaniate, infomaterjali tootmise ja muu teavitustegevuse valdkonnas. Vähenes ka maakondadele eraldatav tegevustoetus, mis on 40 protsenti eelmise aasta eelarvest, ning HIV-positiivsete tugirühmade toetus, mis on 50 protsenti eelmise aasta eelarvest.