T, 31.01.2023

Likvideerimisplaan nörritab arste: arenguid vähiravis on tagant tõuganud TAI, mitte ministeerium

PM Tervis
Likvideerimisplaan nörritab arste: arenguid vähiravis on tagant tõuganud TAI, mitte ministeerium
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
PERHi üld- ja onkokirurgia keskuse ülemarst Jüri Teras.
PERHi üld- ja onkokirurgia keskuse ülemarst Jüri Teras. Foto: Mihkel Maripuu

Vähiraviga seotud erialaseltse teeb murelikuks sotsiaalministeeriumi plaan lõpetada Tervise arengu instituudi (TAI) tegevus teadus-arendusasutusena, vahendab Med24.

TAIs kui riiklikus rahvatervishoiu kompetentsikeskuses peetava vähiregistri andmed ja nende põhjal tehtav teadustöö on asendamatu riigi vähitõrje edukuse hindamisel nii vähiennetuse, varase avastamise kui ka vähiravi valdkonnas, kirjutavad erialaseltsid pöördumises sotsiaalministeeriumile ja riigikogu sotsiaalkomisjonile.

Eksperdid kirjutavad, et TAI vähiregister on üks vanemaid vähiregistreid Euroopas, mis sisaldab usaldusväärseid andmeid alates 1968. aastast. Registri järjepidev teaduspõhine arendamine ja rahvusvahelistele nõuetele vastavate kvaliteetsete andmete olemasolu on saanud võimalikuks tänu registri tihedale koostööle TAI teadlastega.

TAIs tehtud teadusuuringute tulemused on võimaldanud hinnata pikaajalise vähiennetuse tõhusust ja toonud välja kitsaskohad vähi sõeluuringute tegemisel. 

«Oleme sügavalt mures, et registrite ja teadustöö lahutamisel kaotab Eesti võimaluse edaspidi osaleda üleeuroopalistes ja ülemaailmsetes võrdlusuuringutes, mis asetavad meie vähiravi tulemused rahvusvahelisse konteksti,» seisab pöördumises. «Ei saa jätta märkimata TAI rolli riikliku vähitõrje tegevuskava 2021–2030 koostamisel, mis on ilmekas näide TAI teadlaste otsesest panusest tervisepoliitika kujundamisse. Pärast eelmise vähistrateegia lõppemist 2015. aastal oli Eesti kaua ilma riikliku vähiplaanita. Kahjuks ei põhjustanud antud asjaolu sotsiaalministeeriumis kaugeltki sama palju muremõtteid, kui igapäevaselt vähipatsientide raviga tegelevatel kolleegidel.»

TAI eestvedamisel koostati aastatel 2020–2021 uus tegevuskava, mille tegemisse kaasati laiapõhjalised töörühmad, kokku üle 100 eksperdi. 2021. aasta aprillis sotsiaalministri poolt kinnitatud tegevuskava katab vähitõrje eri suunad ennetusest varase avastamise, ravi ja patsientide elukvaliteedini.

«TAI teadlaste koordineerimisel kulges tegevuskava väljatöötamine kiiresti ja sujuvalt, mida paraku ei saa öelda järgnenud rakendusplaani koostamise kohta, mis jäi sotsiaalministeeriumi ülesandeks,» märgitakse kirjas. «Juba üle aasta ajaga ei ole sotsiaalministeeriumi ametnikel rakendusplaan valminud, prioriteetide ja tähtaegade seadmisse ning vastutajate määramisse ei ole kaasatud töörühmade juhte ega eksperte. Ent hoolimata rakendusplaani puudumisest on TAI koostöös onkoloogidega juba ellu viinud rea tegevusi. Rõhutame, et suure osa vähitõrje tegevuskava tegevuste elluviimine on just nimelt tänase TAI pädevuses. Kindlalt saab öelda, et vähiraviga tegelevatele spetsialistidele on TAI olnud asendamatu partner ning üks väheseid ametkondi, kus saada tuge.»

Pöördumisele allakirjutanud erialaseltside esindajad väljendavad sügavat muret, et TAI likvideerimine toob kaasa teaduse ja registrite hästitoimiva koosluse lõhkumise, TAIs aastakümneid kestnud töö tulemusena üles ehitatud vähiepidemioloogia töörühma lagunemise ja vähitõrje tegevuskava elluviimise takerdumise.

«Oleme seisukohal, et Eesti riik kaotab nimetatud otsusega võimaluse saada ajakohast, usaldusväärset ja teaduspõhist teavet vähi kohta. Kokkuvõttes põhjustab TAI likvideerimine korvamatut kahju Eesti riigi vähitõrjele ja rahvatervishoiule tervikuna,» kirjutavad nad. Ühtlasi palutakse teavet, milliste analüüside ja põhjenduste valguses on sotsiaalministeerium võtnud vastu otsuse lõpetada TAI tegevuse iseseisva teadus-arendusasutusena.

Pöördumisele kirjutasid alla:

Dr Jüri Teras, Eesti onkoloogide selts, Üldkirurgide selts

Dr Anneli Elme, Eesti onkoteraapia ühing

Dr Vahur Valvere, Eesti vähiliit

Dr Mariken Ross, Eesti hematoloogide selts

Dr Piret Kaarde, Eesti naistearstide selts

Dr Toomas Sillakivi, Eesti kirurgide assotsiatsioon

Dr Martin Kivi, Eesti uroloogide selts

Dr Andrei Uksov, Tartu kirurgide selts

Dr Heli Järve, Eesti veresoontekirurgide selts

Dr Katrin Krüünvald, plastika- jarRekonstruktiivkirurgia selts

Märksõnad
Tagasi üles