Koroona, sõda, inflatsioon – need viitsütikuga pommid kõigutavad ka vaimse tervise alustalasid. Eesti inimesed on probleemidest väsinud, nendib Eesti Pereteraapia Ühingu esinaine Jelena Põldsam, kelle sõnul pöördutakse pereterapeutide poole abiküsimisega praegu enamasti suheteprobleemide ja lastel avalduvate eriilmeliste sümptomite tõttu.

Konfliktide, laste psühhosomaatiliste probleemide, meeleolu- ja käitumishäiretega tegelevad pereterapeudid ka muidu iga päev, kuid praegune aeg paneb vaimse heaolu ja kodurahu eriliselt proovile.

«Ühiskonnas on kõrgema ärevuse foonil probleemid aktiveerunud. Üks teema on aga juures: kui ühe pere liikmed ei jaga ühiseid ideoloogilisi seisukohti. Isegi kui nad püüavad ühisel kokkuleppel neil teemadel mitte rääkida, on pinge tajutav ja konfliktid või muud patoloogiad kerged tulema,» ütleb pereterapeut Põldsam. «Kuidas inimesed pingetega toime tulevad, on põlvest põlve õpitud muster – see võib olla alkoholi, tänapäeval ka muude ainete tarbimine, tülitsemine, kõrvalsuhete pidamine, emotsionaalse distantsi loomine ja endasse sulgumine, haigeks jäämine.»

Facebook
Comments