Kas Alzheimer on te­ge­li­kult 3. tüü­pi dia­beet ?

, ajakirjanik
Copy
Füsioloogia ja arengubioloogia professor Ben Bikman ja doktorant Erin Saito on ainevahetuse ja Alzheimeri tõve seoseid analüüsiva teadustöö autorid.
Füsioloogia ja arengubioloogia professor Ben Bikman ja doktorant Erin Saito on ainevahetuse ja Alzheimeri tõve seoseid analüüsiva teadustöö autorid. Foto: Jaren Wilkey, BYU PHOTO 2021

Dieedil võib olla haigust pidurdav toime.

Vii­te, et val­gu­ko­gu­mid ajus on pi­gem min­gi mei­le veel tead­ma­ta prot­ses­si ta­ga­järg, an­nab tead­mi­ne, et reeg­li­na on nen­de sa­ma­de ko­gu­mi­te pu­rus­ta­mi­se­le suu­na­tud ra­vi­mee­to­did mä­lu ja ter­vi­se taas­ta­mi­sel suh­te­li­selt ke­sis­te tu­le­mus­te­ga. Ehk siis Alzheimeri tõ­ve­le ise­loo­mu­li­kud naas­tud või­vad ol­la min­gi muu prot­ses­si ta­ga­jär­jeks, mit­te mä­lu taan­du­mi­se alg­ne põh­jus.

Brighami Youngi Üli­koo­li tead­las­te mees­kond üt­leb, et nen­de uurin­gud toe­ta­vad suh­te­li­selt uut ja jõu­du­ko­gu­vat al­ter­na­tiiv­set teoo­riat.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles