T, 4.10.2022

Kuidas sünnib ravim?

PM Tervis
Kuidas sünnib ravim?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Ravimi tootmine on pikk protsess.
Ravimi tootmine on pikk protsess. Foto: Shutterstock

Iga ravimi loomine saab alguse mõne haiguse ravimise või ennetamise vajadusest, selgitab Ravimiamet oma Facebooki lehel. 

Ravimi või vaktsiini välja töötamiseks tuleb esmalt haigust põhjalikult tunda, alles siis saab selle ravimisele või ennetamisele mõelda.

Ravimi apteeki jõudmiseni ehk ideest tootmiseni kulub keskeltläbi 10-15 aastat. Võib tekkida küsimus - miks ravimi arendamine nii kaua aega võtab?

Ravimiarenduse saab jagada kolme etappi: töö laboris, loomkatsed ja kliinilised uuringud ehk inimkatsed. 

Ravimikandidaate võib esialgu olla palju, nende seast valitakse välja paljulubavad variandid. Seejärel hakatakse ravimit testima loomadel. Alles siis, kui selgub, et loomade peal ravim toimib ja on neile ohutu, alustatakse kliinilisi uuringuid ning ravimikandidaati asutakse testima inimestel. 

Kliinilised uuringud on jaotatud mitmesse faasi. Järk-järgult tehakse kindlaks, kas ravim on ohutu ja toimib haiguse vastu. Kliinilise uuringu tegemiseks on vaja Ravimiameti ja eetikakomitee luba. Kui ka kliinilistes uuringutes selgub, et ravimil on oodatud toime ning kasu ületab kaasnevad riskid, esitab ravimi arendaja Ravimiametile ravimi müügiloa saamiseks taotluse. 

See tähendab, et ravimiametnikud vaatavad läbi kõik arendustöö käigus kogutud andmed, et veenduda ravimi ohutuses ja tõhususes. Tihti tuleb arendajalt andmeid juurde küsida. Müügiloataotlusi hinnatakse Eesti Ravimiametis, kuid osadele ravimitele loa andmisega tegeleb Euroopa Ravimiamet. Sel juhul kehtib luba terves Euroopa Liidus. 

Ravimi võib müügile saata alles siis, kui Ravimiamet on müügiloa andnud. 

Ravimeid võib toota vaid nendes ettevõtetes, mis järgivad head tootmistava. Hea tootmistava pole harilik tava, vaid seadus, mis kehtestab ravimitootmisele ranged reeglid. Ravimiamet kinnitab tõendiga, et ettevõte reegleid tõepoolest järgib. 

Ravimi teekond tehasest patsiendini võib venida tuhandete kilomeetrite pikkuseks. Läbida tuleb mitmed hulgimüügiettevõtteid. Kuid kogu teekond, mille jooksul on ravimi toime säilitamiseks kõik vajalikud tingimused, peab olema jälgitav. Ravimiamet kontrollib kõiki neid tegevusi ja kriteeriume. 

Apteeker on ravimi asjatundja, kes nõustab ravimi valimisel. Nii saad teada, kuidas ravimit säilitada, kasutada ja ülejääk ohutult ära visata. Samuti peab teadma ravimi võimalikest koos- ja kõrvaltoimetest ning sedagi, mida teha juhul kui need tekivad. 

Märksõnad
Tagasi üles