E, 30.01.2023

Lugeja küsib: millal peab tööandja mõõtma radoonisisaldust õhus?

PM Tervis
Lugeja küsib: millal peab tööandja mõõtma radoonisisaldust õhus?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Sel aastal peavad 37-s Eesti omavalitsuses tegutsevad tööandjad mõõtma ära radooni taseme tööruumides.
Sel aastal peavad 37-s Eesti omavalitsuses tegutsevad tööandjad mõõtma ära radooni taseme tööruumides. Foto: Raigo Pajula

«Kuulsin ühel koolitusel, et tööandja peab mõõtma radoonisisaldust tööruumi õhus ja sellega peaks hakkama tegutsema. Samas lugesin määrust ja aega on kuni 2023. aasta suveni. Tegutseme renditud ruumides, kas sellisel juhul peab mõõdistamised tellima ja nende eest tasuma rendileandja?» küsib lugeja.

Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

«Jah, tööandja peab korraldama õhu radoonisisalduse mõõtmise tööruumis, mis asub kõrgendatud radooniriskiga maa-alal ja paikneb:

  • maa all;
  • hoone maa-alusel korrusel;
  • hoone korrusel, mille välissein omab kokkupuudet pinnasega;
  • hoone esimesel korrusel, kui maa-alune korrus puudub.

Kõrgendatud radooniriskiga maa-alad on näiteks Tallinn, Tartu, Võru, Türi, Jõhvi, Jõgeva. Kogu loetelu on leitav siit.

Tööruumide õhu radoonisisalduse mõõtmine tuleb enamasti teha juuli lõpuks 2023, mõnes omavalitsuses on aega märtsini 2026. Tähtaeg sõltub ajast, mil omavalitsus nimekirja lisati. Arvesse tuleb võtta, et mõõtmiseks on kaks varianti – mõõtmised vältavad aasta aega või mõõtmised toimuvad ajavahemikul 1. novembrist kuni 30. aprillini. Esimest ja pikemat aega vältavat mõõtmist enam tähtaegselt läbi viia ei jõua, sest juulini 2023 on aega vähem kui aasta.

Õhu radoonisisalduse mõõtetulemused peavad olema jälgitavad mõõteseaduses sätestatud korras. Mõõtetulemuse jälgitavus on tõendatud, kui mõõtmisel kasutatakse taadeldud mõõtevahendit ja mõõtmise on teinud pädev akrediteeritud mõõtja. Mõõtmisel tuleb järgida asjakohast mõõtemetoodikat või järgida õigusaktist tulenevaid üksikasjalikke nõudeid mõõteprotseduurile ja mõõtetulemuse töötlemisele.

Kui mõõtmistulemused on käes ja selgub, et tööruumides on radooni viitetaset ületatud, peab tööandja radoonist põhjustatud terviseriski vältimiseks või vähendamiseks võtma kasutusele meetmeid. Meetmeteks võib olla tööaja piirangu rakendamine või ehituslike parendusmeetmete rakendamine. Näiteks viibib töötaja ruumis, kus radooni viitetase ületab normi, ainult teatud aja. Mida suurem on ületus, seda lühemat aega töötaja selles ruumis viibida võib.

Tööaja piirangu rakendamisel arvutatakse töökohal aastas lubatud töötundide arv T valemiga*.

Tööaja piirangu arvutamiseks soovitame võtta aluseks kõrgema väärtuse, kuna tegemist on inimese tervise kaitsmise vajadusega ning ka kõrgem väärtus on mõõtmistulemustest lähtuvalt võimalik.

Ettevõtetel, kes tegutsevad renditud ruumides, soovitame esmalt hoone omanikuga mõõtmiste läbiviimise teemal suhelda. Mõõtmine on küll tööandja kohustus, kuid kui nõuetele vastava mõõtmise viib läbi hoone omanik, on ka tööandja kohustus täidetud.

Soovitame veenduda, et mõõtmised oleks läbi viidud nõuetekohaselt, mõõtmistulemus ei ületa piirväärtust või ületuse korral võtta kasutusele meetmed. Tööandjal oleks mõistlik endale hankida mõõteprotokollist ka koopia, et vajadusel oleks tal hiljem võimalik tõendada, et mõõtmised viidi läbi.»

* (T valem) T= 600 000 / RM, kus RM on õhu mõõdetud radoonisisaldus [Bq/m³].

Näiteks, kui mõõteperioodi keskmine õhu radooni sisaldus on 1470 ± 330 Bq/m³, siis võib töötaja selles ruumis viibida aastas 333 tundi. Arvutuskäik 600 000 / 1800 = 333.

Täiendavat informatsiooni radooni ja tööandja kohustuste kohta leiab tööelu portaalist.

Märksõnad
Tagasi üles