K, 8.02.2023

Tervislik tuul

Aleksander Laane
, ajakirjanik
Tervislik tuul
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Foto: Digvijaysinh Rajput, Pexels

Tuuleenergia kasutamisest saadav kasu tervisele võib neljakordistuda, kui väljalülitamiseks valitakse välja kõige saastavamad fossiilelektrijaamad, leiab uus uuring.

Ligi 10 protsenti Ameerika Ühendriikide elektrist pärineb tuuleenergiast. Taastuvad energiaallikad toovad kasu kliimale, õhukvaliteedile ja rahvatervisele, tõrjudes välja kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heitkogused, mida muidu tekitaksid fossiilkütustel põhinevad elektrijaamad.

Uues Massachusettsi tehnoloogiainstituudi (MIT) uuringus leitakse, et tuuleenergiaga seotud kasu tervisele võib enam kui neljakordistuda, kui operaatorid seavad esikohale kõige saastavamatel fossiilkütustel põhinevate elektrijaamade toodangu vähendamise ajal, kui tuuleenergia on parasjagu saadaval.

Ajakirjas Science Advances avaldatud uuringus analüüsisid teadlased tuuleturbiinide tunniaktiivsust ja kõigi riigi fossiilkütustel põhinevate elektrijaamade teatatud heitkoguseid aastatel 2011–2017. Nad jälgisid heitkoguseid kogu riigis ja kaardistasid saasteainete mõju erinevatele elanikkonna rühmadele. Seejärel arvutasid nad iga kogukonna piirkondliku õhukvaliteedinäitajad ja õhusaastega seotud tervishoiukulud.

Teadlased leidsid, et 2014. aastal parandas osariigi poliitikaga seotud tuuleenergia üldiselt õhukvaliteeti, mille tulemuseks oli 2 miljardi dollari suurune kasu tervisele kogu riigis. Kuid ainult ligikaudu 30 protsenti neist tervisega seotud eelistest jõudis ebasoodsas olukorras olevate kogukondadeni.

Lisaks leidis töörühm, et kui tuuleenergia hea saadavuse ajal vähendada kõige saastavamate fossiilkütustel töötavate elektrijaamade toodangut, võib üldine kasu tervisele neljakordistuda kuni 8,4 miljardit dollarini. 

«Leidsime, et tervise prioriteediks seadmine on suurepärane viis kasu maksimeerimiseks kogu USA-s, mis on väga positiivne,» ütleb uuringu kaasautor Noelle Selin, MIT-i andmete, süsteemide ja ühiskonna instituudi ning Maa-, atmosfääri- ja planetaarteaduste osakonna professor.

Energiatootmise tasandatud subsideerimata kogukulude näitaja (LCOE) ehk kulud ehitamiseks ja käigushoidmiseks kogu elutsükli jooksul olid tuuleenergial juba aastal 2020 vaid 2.6 kuni 5,6 USA senti kilovatt-tunni kohta. Selle aasta jaanuaris oli USA valmisehitatud tuulejaamade koguvõimsuseks 135 843 MW, hetkeks on see jõudnud ilmselt üle 140 GW piiri.

Tuuleenergiast saadavat kasu saab veelgi suurendada

Oma uuringus otsis meeskond tuuleenergia tootmise perioodide ja fossiilkütustel põhinevate elektrijaamade tegevuse vahelisi mustreid, et näha, kuidas piirkondlikud elektriturud kohandasid fossiilsete elektrijaamade toodangut taastuvenergia sissevooluga.

Selleks võrdlesid teadlased kahte ajaloolist andmestikku ajavahemikust 2011–2017. Andmekogumid hõlmasid seitset peamist piirkondlikku elektriturgu, millest igaüks pakub energiat ühele või mitmele osariigile.

«California ja New York on kumbki oma turg, samas kui Uus-Inglismaa turg hõlmab umbes seitset osariiki ja Kesk-Lääne turg enamgi,» selgitab kaasautor Minghao Qiu. «Katame ka umbes 95 protsenti kogu USA tuuleenergiast.»

Üldiselt täheldasid nad, et ajal, mil tuuleenergia oli saadaval, kohanesid turud, vähendades oluliselt maagaasi ja söeküttel töötavate elektrijaamade võimsust. Nad märkisid, et tarned, millest keelduti, valiti tõenäoliselt kulude kokkuhoiu kaalutlustel, kuna teatud jaamade väljalülitamine oli teistest odavam.

Seejärel kasutas meeskond keerulist atmosfääri mudelit, et simuleerida tuulemustreid ja heitkoguste liikumist kogu riigis, ning tegi kindlaks, kus ja millises kontsentratsioonis oli peenosakesi ja osooni – kahte saasteainet, mis teadaolevalt kahjustavad õhukvaliteeti ja inimeste tervist. Lõpuks kaardistasid teadlased USA rahvaloenduse andmete põhjal üldised demograafilised populatsioonid kogu riigis ja kasutasid standardset epidemioloogilist lähenemisviisi, et arvutada rahvastiku tervisekulud, mis tekkinud nende saasteainete mõjul.

See analüüs näitas, et 2014. aastal tõi fossiilenergia väljatõrjumine tuuleenergia kasutuse ajal terves riigis kokku 2 miljardit dollarit tervisekasu või kokkuhoidu. 

Seejärel uurisid teadlased, kuidas muutuks heitkoguste muster ja mõju tervisele erinevate väljalülitamispraktikate puhul. Nad kohandasid heitkoguste andmeid, et kajastada mitut alternatiivset stsenaariumi: üks, kus kõige tervistkahjustavamad ja saastavad elektrijaamad lülitatakse välja esimesena; ja veel kaks stsenaariumi, mille puhul kõige rohkem vääveldioksiidi ja süsinikdioksiidi tootvad tehased peavad kõigepealt oma toodangut vähendama.

Ebavõrdsus püsib fossiilidest loobumiseni

Nad leidsid, et kuigi iga stsenaarium suurendas üldist kasu tervisele ja esimene stsenaarium võib tervisekasu neljakordistada, püsis esialgne erinevus: vähemuste ja madala sissetulekuga elanikkonna tervisekasu oli siiski väiksem kui jõukamatel kogukondadel.

«Jõudsime tee lõppu ja ütlesime, et me ei saa kuidagi seda erinevust lahendada, kuigi oleme targemad otsustades, millised elektrijaamad esimesena välja tõrjuda," ütleb Selin.

«Üks asi, mis mind selles valdkonnas optimistlikuks teeb, on see, et keskkonnaalase õigluse ja võrdõiguslikkuse küsimustele pööratakse palju rohkem tähelepanu,» võtab Selin kokku. «Meie roll on välja selgitada strateegiad, mis on nende väljakutsete lahendamisel kõige mõjuvamad.»

Allikad: Jennifer Chu, MIT-i uudistebüroo, EurekAlert

Märksõnad
Tagasi üles