E, 2.10.2023

Vaktsiinikindlustuse fond on seitsme kuuga välja maksnud üle saja tuhande euro

PM Tervis
Facebook
Comments
Koroonavaktsiin.
Koroonavaktsiin. Foto: Sille Annuk

Alates 1. maist käivitus Eestis vaktsiinikindlustus ning Covid-19 vastase vaktsineerimise tõttu rasket tervisekahju saanud inimestel on võimalus taotleda tervisekassast hüvitist. Novembrikuu lõpu seisuga on esitatud kokku 1226 nõuetekohaseid taotlusi, millest 807 taotlust saadeti menetlemiseks Ravimiametile.

Hinnangu on saanud kokku 431 taotlust, nendest rahuldatud on 34 taotlust summas 108 000 eurot. 29-l juhul on tuvastatud mõõduka raskusega raske tervisekahjustus, mille hüvitise määr on 2 000 eurot ja viiel juhul on tuvastatud keskmise raskusega raske tervisekahjustus, mille hüvitise määr on 10 000 eurot.

Tehtud otsuste osas on Tervisekassale esitatud 59 vaiet koos täiendavate andmetega, millest 36 on jõudnud vaideotsuseni ning nendest omakorda 2 on rahuldatud ehk vaide esitaja sai kindlustushüvitise. Täiendavate asjaolude selgumisel vaadati taotlused uuesti üle ja anti uued hinnangud.

Seaduse järgi on taotluse menetlemiseks ette nähtud 150 päeva. Vaktsiinikindlustus ja vaktsiinist saadud tervisekahjude hüvitamine on uus praktika ning taotluste suure arvu tõttu kõiki taotlusi ei jõuta õigeks ajaks menetleda. 30. novembri seisuga on menetlemisel 395 taotlust, 230 taotluse puhul oleme pikendanud menetluse tähtaega. Nende inimestega võeti eraldi ühendust ning teavitati menetluse pikendamisest. Vabandame kõikide inimeste ees, kelle esitatud taotluse menetlustähtaeg pikeneb.

Menetluse esimeses etapis hindab Tervisekassa, kas taotlus vastab vaktsiinist põhjustatud tervisekahjustuse minimaalsetele tingimustele, et oleks alus hüvitise määramiseks. Seejärel edastab juhtumiga seotud teabe Ravimiametisse, kes hindab pärast asjakohaste andmete ja dokumentide saamist, kas vaktsineerimise ja tekkinud tervisekahjustuse vahel on tuvastatav kindel põhjuslik seos, tõenäoline põhjuslik seos või põhjusliku seose tõenäoline puudumine.

Täpsem info vaktsiinikindlustuse kohta tervisekassa kodulehel: haigekassa.ee/vaktsiinikindlustus

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles